Burgemeesters vragen investeringen in veiligheid

GESCHREVEN OP dinsdag, 18 april, 2017 - 11:23

Het nieuwe kabinet moet zich volgens het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) onder meer richten op investeringen voor veiligheid en politie, versterking van de lokale democratie en de kwaliteit van politieke ambtsdragers.

Het NGB heeft kabinetsinformateur Edith Schippers een brief gestuurd met daarin een aantal punten die volgens de burgemeesters een plek in het regeerakkoord moeten krijgen. Het veiligheidsbeleid vraagt volgens de burgemeesters om investeringen in de gehele keten van preventie tot nazorg. Voor de politie zijn extra middelen en uitbreiding van de sterkte nodig; dat geldt zowel voor de wijkagenten als voor de recherchefunctie. Aanpak van ondermijning is daarbij prioriteit.

Politiewerk blijft volgens het NGB toch vooral lokaal werk, waarbij goede aansluiting bij het gemeentelijke veiligheidsbeleid een vereiste is. Verbetering van de informatievoorziening is nodig. Binnen het stelsel van de Nationale Politie moeten de burgemeesters meer zeggenschap krijgen over inzet van politiemiddelen om hun gezag over de politie en verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid waar te kunnen maken.

Op decentraal niveau is de democratie kwetsbaar en heeft het lokaal bestuur naar het oordeel van het NGB impulsen nodig. Gemeenten moeten de ruimte krijgen om hun eigen bestuurspraktijk in te richten en om te kunnen experimenteren. Dat kan inzichten opleveren om te kunnen differentiëren tussen gemeenten.

Voor de lokale democratie en het lokaal bestuur is de kwaliteit van politieke en bestuurlijke ambtsdragers cruciaal. De komende jaren is naar de mening van de burgemeesters een programma nodig dat inzet op de professionalisering van deze ambtsdragers. Daar hoort ook de bescherming tegen ondermijning, agressie en intimidatie bij. De ontwikkeling van deze problematiek baart zorgen en soms zijn maatregelen ter bewaking en beveiliging nodig. Ambtsdragers moeten daarbij ‘ontzorgd’ zijn en niet overgeleverd zijn aan politiek debat over de noodzaak van de maatregelen. (PvdZ)

NIEUWSBRIEF

Naar het nieuwsbriefarchief

Vacaturespot

Start hier met het vinden van uw ideale baan!

Laatste Vacatures

Contractmanager

Hoogheemraadschap van Delfland

Leidinggevende Financiële Administraties (36 uur)

Gemeente Capelle aan den IJssel

Senior Accountmanager

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied