Als burgemeester in oorlogstijd

Begin- en einddatum: 
dinsdag, 2 mei, 2017

Bijeenkomst over de vraag of gezagsdragers, zoals burgemeesters, mogen weigeren overheidsbeleid uit te voeren, bijvoorbeeld als dat in strijd is met de rechtsstaat of als dat tegen zijn of haar eigen morele kompas ingaat. Hoe blijf je als bestuurder in een crisis overeind als je zelf de moeilijke beslissingen neemt en welke gewetenskwesties kunnen er voor bestuurders spelen? Maakten de Nederlandse bestuurders in de periode van de Tweede Wereldoorlog eigenlijk wel de goede afweging door aan te blijven als hoge ambtenaar, burgemeester of commissaris van de Koningin?
Locatie: Amsterdam.

Steden: wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren

Begin- en einddatum: 
woensdag, 3 mei, 2017

Ontmoeting tussen wetenschap en bestuurspraktijk waarin er licht wordt geworpen op wat onze steden nu zijn en wat ze kunnen worden. Wat moet het nieuwe kabinet weten over de staat van de steden en over de manier waarop stedelijke ontwikkelingen slim in banen kunnen worden geleid? Drie hoogleraren die zich bezighouden met steden en stedelijkheid presenteren pitches en gaan het gesprek aan met de oud-burgemeester van Amsterdam en VNG-hoogleraar Job Cohen en programmadirecteur Stad Bert van Delden van het ministerie van BZK.
Locatie: Utrecht.

Gemeenten aan zet bij jong ouderschap

Begin- en einddatum: 
maandag, 15 mei, 2017

Congres waarin de gemeentelijke verantwoordelijkheden voor jonge, kwetsbare jongeren die een kind krijgen centraal staat. Onderwerpen: voldoende en betaalbare huisvesting, financiën en schulden, ontschotten van gemeentelijk beleid om jongeren te kunnen helpen, meer deskundigheid in wijkteams en voldoende preventie bij risicogroepen om onbedoelde zwangerschappen te voorkomen.
Locatie: Ede.
www.jooz.nu/congres-2017

Digitale buurtpreventie en domotica

Begin- en einddatum: 
dinsdag, 16 mei, 2017

Congres over het betrekken van bewoners bij digitale buurtpreventie en het toepassen van domotica om huizen slimmer te maken, bijvoorbeeld op het gebied van inbraakpreventie.
Locatie: Utrecht.
www.hetccv.nl

Natuur in de omgevingsvergunning

Begin- en einddatum: 
donderdag, 18 mei, 2017

Congres over de voorwaarden voor een snelle, betaalbare en succesvolle gemeentelijke vergunningverlening voor het onderdeel natuur in de omgevingsvergunning. Gespreksthema’s zijn onder meer de generieke ontheffing op basis van een soortenmanagementplan, inzet van gedragscodes, actief soortenbeleid, samenwerking met partners (natuurorganisaties, bouwwereld), handhaving door de gemeente, de valkuilen bij de beoordeling van de vergunningaanvraag en de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeente.
Locatie: Amersfoort.

NIEUWSBRIEF

Naar het nieuwsbriefarchief

Vacaturespot

Start hier met het vinden van uw ideale baan!

Laatste Vacatures

Projectleider online dienstverlening

Gemeente Capelle aan den IJssel

Senior handhaver/ heffingstechnoloog

Waterschap Rivierenland

Adviseur Planning & Control

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht