Normalisering rechtspositie ambtenaren

Begin- en einddatum: 
maandag, 27 februari, 2017 - dinsdag, 25 april, 2017

Bijeenkomsten van de VNG samen met de koepelorganisaties van provincies en waterschappen over de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). Een overzicht van de gevolgen van de normalisatie voor gemeenten en een eerste VNG-peiling naar de ondersteuningsbehoefte van gemeenten.
Diverse locaties.
www.vng.nl

Banenafspraak en nieuw beschut werk

Begin- en einddatum: 
maandag, 6 maart, 2017

Praktijkontmoeting over werkgeverschap en de inclusieve arbeidsmarkt. Hoe kun je als gemeente of ondernemer de ambities uit de banenafspraak uitvoeren om 30.000 beschutte werkplekken te creëren voor mensen die permanent begeleiding nodig hebben? Inleiding door Hans Spigt van het Aanjaagteam Banenafspraak en Peter Wiechmann, bestuurder van FNV. Met workshops.
Locatie: Amersfoort.
www.radaradvies.nl

Bestuursrecht voor de raadsgriffier

Begin- en einddatum: 
dinsdag, 7 maart, 2017

Cursus over het bewaken van de bestuursrechtelijke kwaliteit van besluiten in de gemeenteraad. Wanneer de raad in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan beslissingen neemt, moet worden voldaan aan tal van wettelijke voorschriften. Met name moet het besluit voldoen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Politieke inzichten spelen voor de bestuursrechter een rol van volstrekt ondergeschikte betekenis. Hoe gaat een raad hiermee om? En welke eisen worden in dit verband gesteld aan de rechten van initiatief en amendement? Welke juridische en financiële risico’s loopt de raad ?

Vroegtijdige participatie en de Omgevingswet

Begin- en einddatum: 
woensdag, 8 maart, 2017

Bijeenkomst over participatie van burgers en ondernemers bij ruimtelijke ontwikkelingen of beleidsvorming. Naast praktijkvoorbeelden komt de Inspiratiegids Participatie aan bod, die vanuit het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ wordt ontwikkeld. Deze inspiratiegids biedt routekaarten voor verschillende vormen van participatie.
Locatie: Utrecht.
www.platform31.nl

Woningbouw binnen de bestaande stad

Begin- en einddatum: 
woensdag, 8 maart, 2017

Debat over het optimaal benutten van de transformatiepotentie van de bestaande stad. Leidend is het onderzoek naar de mogelijkheden van woningbouw binnen de bestaande stad, rekening houdend met de kwalitatieve woningvraag, financiële haalbaarheid en factoren als tijd, complexiteit en organiserend vermogen. Kamerleden, gemeentelijke, provinciale en landelijke bestuurders, marktpartijen en experts geven hun visie.
Locatie: Utrecht.
www.neprom.nl

NIEUWSBRIEF

Naar het nieuwsbriefarchief

Vacaturespot

Start hier met het vinden van uw ideale baan!

Laatste Vacatures

Strategisch Beheerder / Assetmanager 36 uur

Gemeente Haarlem

Senior Beleidsadviseur

Gemeente Hilversum

Beleidsmedewerker Economische Zaken

Gemeente Mook en Middelaar