Nog grote zorgen over elektronische aangifte

GESCHREVEN OP woensdag, 1 oktober, 2014 - 22:10

Diverse fracties in de Eerste Kamer hebben stevige zorgen en twijfels geuit over de uitvoering van het wetsvoorstel waarmee het kabinet de dienstverlening rond de burgerlijke stand wil vereenvoudigen.

Aandacht voor Roma en Sinti

GESCHREVEN OP maandag, 29 september, 2014 - 16:25

Algemeen beleid waarbij geen enkel onderscheid wordt gemaakt naar bevolkingsgroepen of toch een specifiek, probleemgericht beleid? Die keuzevraag ligt meteen weer op tafel nu de Tweede Kamer een serie rondetafelgesprekken over Roma, Sinti en woonwagenbewoners organiseert.

Advertorial

Cidadis: online platformen tussen burger en overheid

Cidadis biedt weboplossingen speciaal gericht op (semi-)overheden. We hebben een digitaal platform ontwikkeld dat u alle tools biedt die u als modern overheidsorgaan nodig heeft: van RIS tot intranet, van website tot digitaal loket. En wat denkt u van een koppeling met DigiD? Of met de Samenwerkende Catalogi? Of met uw huidige informatiemanagementpakket?

Nog geen uitruk op maat bij brandweer

GESCHREVEN OP donderdag, 25 september, 2014 - 14:19

Kabinet en Kamer moeten langer wachten voordat het veld tot een eensluidend plan is gekomen voor ‘uitruk op maat’ door de brandweer.

Opstelten over terrorismedreiging: ‘We zijn er klaar voor’

GESCHREVEN OP donderdag, 25 september, 2014 - 13:23

De dreiging van terroristische aanslagen na het recente kabinetsbesluit over de militaire bijdrage en humanitaire hulpverlening van Nederland in Irak en Syrië heeft tot op het lokale niveau effecten op de organisatie van de verschillende diensten.

Wooncoöperatie voor kopers huurwoningen

GESCHREVEN OP woensdag, 24 september, 2014 - 14:17

De wooncoöperatie waarin bewoners hun huurwoning kopen en gezamenlijk het onderhoud en het beheer van woningen en woonomgeving verzorgen, krijgt onder de Woningwet een plek in het woonbestel.

Woningprijs daalt door windmolens

GESCHREVEN OP woensdag, 24 september, 2014 - 14:14

De plaatsing van een windmolen binnen een straal van twee kilometer van een woning zorgt voor een lagere woningprijs. Zelfs twee tot drie jaar voordat de windmolen wordt gebouwd, zijn er al dalingen in de woningprijzen te zien.

‘Ontwikkelrecht’ voor alle peuters

GESCHREVEN OP woensdag, 24 september, 2014 - 14:07

Vanaf 2016 zouden alle peuters tussen tweeënhalf en vier jaar minimaal twee dagdelen per week in een voorschoolse voorziening terecht moeten kunnen. Dat scenario schetst de VNG in een brief aan de bewindslieden Lodewijk Asscher (minister SZW) en Sander Dekker (staatssecretaris onderwijs).

VNG wil vaart achter verruiming belastinggebied

GESCHREVEN OP woensdag, 24 september, 2014 - 10:34

De VNG staat achter het voornemen van het kabinet om verruiming van het lokaal belastinggebied te onderzoeken. Zij vindt dat het kabinet nu moet doorpakken en tempo moet maken met de belastingherziening, zo schrijft de vereniging in haar jaarlijkse analyse van de Rijksbegroting voor haar leden.

Jeugdzorg niet direct al beter en goedkoper

GESCHREVEN OP woensdag, 24 september, 2014 - 10:26

De G4 achten de kans klein dat de jeugdhulp al op korte termijn beter en goedkoper wordt, zo schrijven de rekenkamers van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht in een brief aan de Tweede Kamer.

Gebrek aan kennis hindert hulp aan migrantenkinderen

GESCHREVEN OP dinsdag, 23 september, 2014 - 14:16

Gemeenten, instanties en migranten missen kennis over elkaar en dat bemoeilijkt de communicatie over Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen. De taalbarrière en het wantrouwen ten opzichte van overheid en hulpverleners spelen eveneens een grote rol.

NIEUWSBRIEF

Naar het nieuwsbriefarchief

Debat on TourApp VNG MagazineVacaturespot

Start hier met het vinden van uw ideale baan!

Laatste Vacatures

Teamleider I&A (M/V)

Gemeente Huizen

Categoriemanager Sociaal Domein

Gemeente Haarlemmermeer

Projectleider Stedelijke Ontwikkeling

Gemeente Tilburg