Kinderstem telt in Breda

GESCHREVEN OP woensdag, 22 februari, 2017 - 13:37

Als eerste gemeente is Breda gestart met een Raad van Kinderen. Dat is een initiatief van de Missing Chapter Foundation (MCF) die de denkkracht van kinderen en hun rol als ‘change agent’ wil betrekken bij besluitvorming over maatschappelijke vraagstukken.

Pleidooi voor transitiefonds energie

GESCHREVEN OP woensdag, 22 februari, 2017 - 13:31

Voor de overgang van aardgas naar duurzame vormen van energie is een goedgevuld transitiefonds nodig. Dat schrijven de G32-steden in een lobbydocument waarover ze na de verkiezingen met de nieuwe Tweede Kamer in gesprek willen.

Advertorial

Vertrouwen is goed…

Een crisis laat zich niet plannen en komt altijd ongelegen. Pas op het moment zelf is écht duidelijk hoe uw gemeente is voorbereid. Laat niets aan het toeval over en neem contact met ons op over bijvoorbeeld een stresstest, want … Vertrouwen is goed, Hoffmann is beter.

Compensatie kosten niet-gerealiseerde opvanglocaties

GESCHREVEN OP woensdag, 22 februari, 2017 - 11:36

Gemeenten kunnen een tegemoetkoming krijgen in de planvormingskosten voor nieuwe asielopvanglocaties die uiteindelijk niet zijn doorgegaan, zo hebben het ministerie van VenJ en de VNG afgesproken.

Tweede Kamer stemt in met Wet coffeeshopketen

GESCHREVEN OP dinsdag, 21 februari, 2017 - 16:10

Een gelijke behandeling van de voor- en achterdeur van coffeeshops. Het initiatiefvoorstel Wet gesloten coffeeshopketen van Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66) is met een nipte meerderheid (77/72) door het parlement.

Overgangstermijn van 5 jaar bij afschaffing precario

GESCHREVEN OP dinsdag, 21 februari, 2017 - 16:04

Bij de afschaffing van de precariobelasting op nutswerken moet een overgangstermijn gelden van 5 jaar. De Kamer heeft daartoe een amendement aangenomen van de VVD en de PvdA. In het wetsvoorstel van minister Ronald Plasterk (BZK)  is sprake van een overgangsperiode van 10 jaar.

Westland: vast contract na garantiebaan

GESCHREVEN OP dinsdag, 21 februari, 2017 - 16:03

De gemeente Westland wil voortaan alle mensen die bij de gemeente werken in een garantiebaan, een vaste aanstelling geven.

G32: ‘Wet kwaliteitsborging snel in elkaar gerammeld’

GESCHREVEN OP dinsdag, 21 februari, 2017 - 16:00

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De G32 riep het parlement kort daarvoor nog op tegen het wetsvoorstel te stemmen.

Weer meer incidenten met verwarde personen

GESCHREVEN OP dinsdag, 21 februari, 2017 - 12:11

Het aantal meldingen bij de politie waarbij mensen met verward gedrag betrokken waren, is vorig jaar weer toegenomen. Sinds 2012 steeg het aantal incidenten jaarlijks met gemiddeld 14 procent, van 44.400 in 2012 naar 74.875 in 2016.

Last valt af van mensen met schulden

GESCHREVEN OP dinsdag, 21 februari, 2017 - 12:05

De Tweede Kamer ging vorige week unaniem akkoord met de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. Als ook de senaat hier straks mee instemt, valt er een enorme last van de schouders van mensen met schulden, en van de gemeenten.

Bezwaar tegen bewust belonen en harmoniseren verlof

GESCHREVEN OP maandag, 20 februari, 2017 - 16:13

Met het afsluiten van de ledenraadpleging heeft het College voor Arbeidszaken de definitieve arbeidsvoorwaardennota vastgesteld. Hiermee gaat de VNG de cao-onderhandelingen met de bonden in.

NIEUWSBRIEF

Naar het nieuwsbriefarchief

Vacaturespot

Start hier met het vinden van uw ideale baan!

Laatste Vacatures

Juridisch adviseur (0,8FTE)

Hoogheemraadschap van Delfland

Financieel medewerker

Gemeente Tilburg

Vergunningverlener Waterwet

Waterschap Noorderzijlvest