Geen geld voor opvang van illegalen

GESCHREVEN OP donderdag, 20 november, 2014 - 18:51

Staatssecretaris Fred Teeven van VenJ is niet van plan om geld te geven aan gemeenten die naar aanleiding van een standpunt van het Europese Comité voor Sociale Rechten (ECSR) over opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers verplichtingen aangaan.

Minder dan vierhonderd gemeenten vanaf 2015

GESCHREVEN OP woensdag, 19 november, 2014 - 14:17

Woensdag 19 november, een stembureau in het Zuid-Hollandse Bernisse. Daar werden herindelingsverkiezingen gehouden omdat die gemeente samen met Spijkenisse opgaat in de nieuwe gemeente Nissewaard.

Advertorial

Het Gesprek van de Dag. IZA hoort graag uw mening

‘Ik reis graag een half uur extra naar een ziekenhuis waar de medische kwaliteit beter is.’

Wat vindt u? Deel uw mening met IZA.

Huurders vaker in de schulden

GESCHREVEN OP woensdag, 19 november, 2014 - 14:12

Huurders met lagere inkomens hebben steeds vaker schulden. Dat komt onder meer omdat de huren stijgen en er minder goedkope huurwoningen beschikbaar zijn, waardoor deze huurders moeten uitwijken naar duurdere woningen.

Leegstand in seniorenwoningen

GESCHREVEN OP woensdag, 19 november, 2014 - 14:09

Van ruim honderd onderzochte corporaties heeft ongeveer de helft met leegstand te kampen en dan met name in voor senioren geschikte woningen.

Schulz: Piekbuien zaak voor regionale overheden

GESCHREVEN OP woensdag, 19 november, 2014 - 14:06

Wateroverlast die ontstaat door piekbuien valt onder de verantwoordelijkheid van de regionale overheden. Dat geldt ook voor de dalende bodem. De ruimtelijke adaptatie die voor piekbuien nodig is, kan niet worden bekostigd uit het Deltafonds dat is ingesteld voor waterveiligheid en zoet water.

Onvoldoende zicht op resultaten veiligheidsregio

GESCHREVEN OP dinsdag, 18 november, 2014 - 17:13

Gemeenteraden kunnen nog niet goed vaststellen waaraan budgetten van veiligheidsregio’s worden besteed en welke resultaten zij boeken. Het ontbreekt aan een relatie tussen doelen en beschikbaar materieel, geld en mensen.

Jorritsma op Bestuurdersdag: Wijkagent blijft van groot belang

GESCHREVEN OP dinsdag, 18 november, 2014 - 14:23

Veiligheid is volgens VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma in de kern een lokale kwestie. Daarom is de wijkagent ook zo belangrijk. Maar je kunt niet alles lokaal aanpakken: ‘Neem bijvoorbeeld de strijd tegen kinderporno of cybercrime, die kun je niet lokaal organiseren, dat moet je regionaal of zelfs bovenregionaal doen.’

Burgemeesters niet ontevreden over politie

GESCHREVEN OP dinsdag, 18 november, 2014 - 13:55

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heeft in een verklaring scherp afstand genomen van berichten dat burgemeesters massaal ontevreden zijn over de Nationale Politie.

Van Rijn op Bestuurdersdag: ‘In gesprek blijven’

GESCHREVEN OP dinsdag, 18 november, 2014 - 12:19

Het zou een drama zijn als het Rijk namens gemeenten de jeugdzorg moet inkopen. Staatssecretaris Martin van Rijn past dat instrument liever niet toe, maar hij sluit niet uit dat het kan gebeuren.

Jorritsma voluit tegen afschaffing pv-vergoeding

GESCHREVEN OP maandag, 17 november, 2014 - 16:02

Het kan niet zo zijn dat gemeenten meer taken krijgen op het gebied van openbare orde en veiligheid zonder voldoende financiële compensatie, terwijl de proces-verbaalvergoeding die gemeenten van het Rijk krijgen, wordt afgeschaft, aldus VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma bij de opening van de VNG-Bestuurdersdag.

NIEUWSBRIEF

Naar het nieuwsbriefarchief

Debat on Tour

Vacaturespot

Start hier met het vinden van uw ideale baan!