Onderzoek naar voeding Gemeentefonds

GESCHREVEN OP dinsdag, 24 november, 2015 - 20:16

Minister Ronald Plasterk (BZK) verwacht de Kamer komend voorjaar mee te delen of de huidige voedingssystematiek van het Gemeentefonds ook de beste is voor de volgende regeerperiode, zo zei hij vorige week tijdens de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer.

Wijken niet veiliger of leefbaarder door Rotterdamwet

GESCHREVEN OP maandag, 23 november, 2015 - 13:40

De zogeheten Rotterdamwet zorgt voor een betere verhouding tussen werkenden en niet-werkenden in vijf wijken in die stad. Maar zij draagt niet bij aan verbetering van de veiligheid en de leefbaarheid, zo blijkt uit een evaluatie die minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst naar de Kamer heeft gestuurd.

Advertorial

De digitale overheid

Nederland digitaliseert in hoge snelheid. We winkelen, bankieren, communiceren en boeken bijvoorbeeld reizen online. Ook de overheid  wil haar diensten online aanbieden. Maar dat betekent een grote omslag in overheidsland! In 2017 moeten burgers en ondernemers alles  
digitaal kunnen afhandelen. Hoe digitaal is uw gemeente? 

Gemeenten laten zich horen op Klimaattop Parijs

GESCHREVEN OP maandag, 23 november, 2015 - 11:57

Al meer dan zeventig gemeenten hebben hun handtekening gezet onder de zogenoemde ‘Parijsverklaring’. Hiermee willen zij het gemeentelijk belang van het wereldwijde klimaatvraagstuk onder de aandacht brengen van de VN Klimaatconferentie die over een week in de Franse hoofdstad begint.

VNG: 'Leg regie instroom vluchtelingen bij gemeenten'

GESCHREVEN OP vrijdag, 20 november, 2015 - 12:50

Om de verhoogde instroom van vluchtelingen adequaat aan te pakken, moet de bestuurlijke regie bij gemeenten of samenwerkende gemeenten komen te liggen. Crisisopvang moet zo veel mogelijk worden vermeden.

Plasterk zoekt dekking opheffen precariorechten

GESCHREVEN OP donderdag, 19 november, 2015 - 16:00

Stoppen met precariorechten die gemeenten opleggen op netwerken van nutsbedrijven, scheelt gemeenten ongeveer 110 miljoen euro per jaar, aldus minister Ronald Plasterk (BZK). Voor hij dat doet, wil hij middelen beschikbaar hebben om dat verlies te compenseren, zo zei hij in de Tweede Kamer.

Minister houdt vast aan opschalingskorting

GESCHREVEN OP donderdag, 19 november, 2015 - 15:52

De opschalingskorting van 1 miljard euro gaat niet van tafel, zo liet minister Ronald Plasterk (BZK) weten tijdens de behandeling van zijn begroting in de Tweede Kamer. 

Deals over aantrekkelijke winkelstraten

GESCHREVEN OP donderdag, 19 november, 2015 - 15:25

Minister Henk Kamp van EZ heeft met 31 gemeenten RetailDeals afgesloten. In deze deals zijn afspraken vastgelegd over het aantrekkelijk houden van winkelstraten en de toekomst van de detailhandel.

Gemeenten verbinden zich aan ‘Global Goals’

GESCHREVEN OP woensdag, 18 november, 2015 - 15:17

Met hun handtekeningen hebben VNG-voorzitter Jan van Zanen en minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) zich verbonden aan een gemeentelijke inzet voor de Global Goals for Sustainable Development. De zeventien werelddoelen zijn het vervolg van de huidige Millenniumdoelen.

Gemeenten nemen voortouw bij energietransitie

GESCHREVEN OP woensdag, 18 november, 2015 - 15:11

Gemeenten spelen een hoofdrol in de energietransitie. Hun ambities reiken veel verder dan de te behalen doelstellingen voor 2020 die zijn vastgelegd in het SER Energieakkoord. Concrete lokale initiatieven rond het verduurzamen van de samenleving zijn veelbelovend. Een deel daarvan komt mede dankzij de eerste VNG Energietop van afgelopen januari tot stand.

Gemeenten herdenken slachtoffers Parijs

GESCHREVEN OP woensdag, 18 november, 2015 - 14:58

Op veel gemeentehuizen hing afgelopen maandag de vlag halfstok ter nagedachtenis aan de slachtoffers en nabestaanden van de door IS opgeëiste terreuraanslagen in Parijs van vrijdag 13 november. In het hele land werd die dag door onder meer overheidsdiensten om 12.00 uur een minuut stilte in acht genomen.

NIEUWSBRIEF

Naar het nieuwsbriefarchief

Vacaturespot

Start hier met het vinden van uw ideale baan!