Rfv vindt 10 miljoen voor Muiden voldoende

GESCHREVEN OP maandag, 27 juli, 2015 - 13:21

Het voorstel van de inspecteur van BZK om de gemeente Muiden een artikel 12-bijdrage toe te kennen van ruim 10 miljoen euro is voldoende om die gemeente te saneren, aldus de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) in een advies.

Raad stemt in met decentralisatie-uitkering krimp

GESCHREVEN OP vrijdag, 24 juli, 2015 - 10:44

De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) stemt in met een decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling. De kosten van krimpgemeenten komen nu immers nog onvoldoende tot uitdrukking binnen het cluster Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing van het Gemeentefonds.

Advertorial

iHandhaving – snel, makkelijk en handzaam

iHandhaving is een mobiele totaaloplossing voor toezicht, controle, inspectie en handhaving. Bij diverse gemeenten gebruiken ze iHandhaving, waarmee inmiddels miljoenen transacties zijn gerealiseerd. Door de inzet van iHandhaving is er minimale kantoortijd benodigd, waardoor de handhaver 90% van zijn/haar tijd op straat aanwezig kan zijn. Lees verder voor meer informatie.

Ruim 10 miljoen voor opvang uitgeprocedeerden

GESCHREVEN OP dinsdag, 21 juli, 2015 - 10:27

Voor de bed-bad-broodvoorziening die gemeenten aan uitgeprocedeerde asielzoekers bieden, is voorlopig 10,3 miljoen euro beschikbaar. Dit hebben staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VenJ) en Jos Wienen, voorzitter van de VNG-commissie Asiel en Integratie, en Jantine Kriens, voorzitter van de VNG-directieraad, afgesproken.

Loonsverhoging voor gemeenteambtenaren

GESCHREVEN OP donderdag, 16 juli, 2015 - 13:38

Op 1 januari 2016 gaan gemeenteambtenaren er 1,4 procent in salaris op vooruit. Dit is mogelijk vanwege de verlaging van de ABP werkgeverspremie.

Minister gaat positie lokale rekenkamers versterken

GESCHREVEN OP dinsdag, 14 juli, 2015 - 15:35

Minister Ronald Plasterk (BZK) gaat de positie van lokale rekenkamers versterken. Hij wil de mogelijkheid voor gemeenten om te kiezen voor een rekenkamerfunctie uit de Gemeentewet schrappen, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. 

VNG en bonden willen hoger participatiebudget

GESCHREVEN OP maandag, 13 juli, 2015 - 14:29

De VNG en de vakbonden willen gezamenlijk optrekken richting het ministerie van SZW om een verhoging van het participatiebudget te bepleiten. Dat maakte de VNG vandaag bekend.

'Meer geld naar steden voor opvang migranten'

GESCHREVEN OP maandag, 13 juli, 2015 - 10:53

EU-lidstaten zouden meer geld beschikbaar moeten stellen aan steden en regio’s voor de opvang van migranten, aldus een resolutie van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR). Regio’s en steden fungeren vaak als plaats van binnenkomst of doorreis van migranten.

Plasterk wijst op belang toegankelijkheid websites

GESCHREVEN OP woensdag, 8 juli, 2015 - 13:37

Minister Ronald Plasterk (BZK) gaat colleges van B en W  in een brief wijzen op het belang van een goede toegankelijkheid van gemeentelijke websites, zo schrijft hij in een brief aan het College voor de Rechten van de Mens.

Eerste Kamer ook achter inkorten verlengde uitkering

GESCHREVEN OP dinsdag, 7 juli, 2015 - 14:37

Na de Tweede Kamer is nu ook de Eerste Kamer met algemene stemmen akkoord gegaan met het kabinetsvoorstel om de verlengde uitkering voor politieke ambtsdragers, onder wie burgemeesters en wethouders, met de helft terug te dringen.

Kabinet wil af van lijstverbindingen

GESCHREVEN OP dinsdag, 7 juli, 2015 - 11:06

Het kabinet gaat de mogelijkheid schrappen tot het aangaan van lijstencombinaties door politieke partijen. Het oorspronkelijke doel daarvan, het bijdragen aan verdere bundeling van partijen, is namelijk uit het zicht verdwenen.

NIEUWSBRIEF

Naar het nieuwsbriefarchief

Vacaturespot

Start hier met het vinden van uw ideale baan!

Laatste Vacatures

WEP/stage 'weten wat werkt'

Gemeente Utrecht

Bureaucoördinator Raadsgriffie

Gemeente Maastricht

Stage/onderzoek Communicatie met Agenda 22

Gemeente Utrecht