Meer bevoegdheid minister bij basisregistraties

GESCHREVEN OP donderdag, 30 oktober, 2014 - 08:57

De minister van BZK moet meer bevoegdheid krijgen over het stelsel van basisregistraties, aldus een rapport van de Algemene Rekenkamer. Zodoende kunnen basisregistraties verbeterd worden.

Raad openbaar bestuur op de bres voor wachtgeld

GESCHREVEN OP woensdag, 29 oktober, 2014 - 10:55

‘De mogelijkheid om een beroep te doen op de wachtgeldregeling bij het verliezen van het vertrouwen in een politieke ambtsdrager draagt bij aan het functioneren van de democratie.’

Advertorial

Het Gesprek van de Dag. IZA hoort graag uw mening

‘Ik reis graag een half uur extra naar een ziekenhuis waar de medische kwaliteit beter is.’

Wat vindt u? Deel uw mening met IZA.

Nederland goed voorbereid op ebola

GESCHREVEN OP dinsdag, 28 oktober, 2014 - 13:39

Nederland is goed voorbereid op de opvang van een ebolapatiënt. Het risico op een uitbraak van de ziekte in ons land is beperkt. Dat schrijft minister Edith Schippers van Volksgezondheid in een brief met daarin de stand van zaken aan de Tweede Kamer.

Rfv kritisch over Wmo-verdeelmodel

GESCHREVEN OP dinsdag, 28 oktober, 2014 - 11:52

Het ‘objectief verdeelmodel’ voor de Wmo-taken die alle gemeenten moeten uitvoeren is ‘voor dit moment’ het best haalbare, maar onvoldoende robuust voor het opvangen van toekomstige ontwikkelingen.

Geen extra sluitingsbevoegdheid burgemeesters

GESCHREVEN OP dinsdag, 28 oktober, 2014 - 11:34

Burgemeesters krijgen geen extra sluitingsbevoegdheid. Minister Ivo Opstelten van VenJ denkt dat het ‘niet zinvol’ is om bij wet een nieuwe bestuurlijke bevoegdheid te introduceren.

Bijna alle gemeenten krijgen rechtmatigheidsverklaring

GESCHREVEN OP dinsdag, 28 oktober, 2014 - 10:12

Over 2013 heeft 96 procent van de gemeenten een goedkeurende accountantsverklaring gekregen. Geconstateerde fouten en onzekerheden bleven bij die gemeenten binnen de controletoleranties.

Zorg over woonlasten kwetsbaren

GESCHREVEN OP woensdag, 22 oktober, 2014 - 11:07

Het aanbod aan betaalbare woningen neemt sterk af. Diverse onderzoeken maken dat duidelijk. De VNG maakt zich zorgen over de huurstijgingen voor kwetsbare huishoudens en het tekort aan vrijkomende betaalbare woningen.

Vergoeding inzamelen drankenkartons niet voldoende

GESCHREVEN OP woensdag, 22 oktober, 2014 - 11:16

Er moet een vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten komen voor het inzamelen en verwerken van drankenkartons. De voorliggende vastgestelde vergoeding is niet voldoende en zonder gemeenten eenzijdig vastgesteld.

Samenwerking bij normering topinkomens

GESCHREVEN OP woensdag, 22 oktober, 2014 - 11:19

Minister Ronald Plasterk van BZK roept de hulp van gemeenten en provincies in om beter uitvoering te kunnen geven aan de landelijk gewenste normering van topinkomens.

Gooise Meren naam nieuwe fusiegemeente

GESCHREVEN OP woensdag, 22 oktober, 2014 - 11:12

Bussum, Naarden en Muiden gaan vanaf 2016 verder als fusiegemeente Gooise Meren. De raden van de drie gemeenten zijn het eens geworden over die naam.

NIEUWSBRIEF

Naar het nieuwsbriefarchief

Debat on TourApp VNG MagazineVacaturespot

Start hier met het vinden van uw ideale baan!

Laatste Vacatures

Gemeentesecretaris

Gemeente Hattem

(Bestuurlijk) Juridisch Adviseur Bestuurszaken

Gemeente 's-Hertogenbosch

Senior communicatieadviseur

Gemeente 's-Hertogenbosch