Accountantscontrole op maat nodig

GESCHREVEN OP maandag, 6 juli, 2015 - 10:32

Gemeenten hebben een accountantscontrole op maat nodig, zo concludeert een werkgroep onder leiding van wethouder Staf Depla van Eindhoven in een onderzoeksrapport.

Amsterdam tegen vrijhandelsverdrag met Amerika

GESCHREVEN OP vrijdag, 3 juli, 2015 - 13:43

Amsterdam heeft als eerste gemeente tegen het trans-Atlantische handelsverdrag TTIP gestemd. Een meerderheid van de gemeenteraad nam een motie aan die het college verzoekt zich uit te spreken tegen het Transatlantic Trade & Investment Partnership.

Advertorial

iHandhaving – snel, makkelijk en handzaam

iHandhaving is een mobiele totaaloplossing voor toezicht, controle, inspectie en handhaving. Bij diverse gemeenten gebruiken ze iHandhaving, waarmee inmiddels miljoenen transacties zijn gerealiseerd. Door de inzet van iHandhaving is er minimale kantoortijd benodigd, waardoor de handhaver 90% van zijn/haar tijd op straat aanwezig kan zijn. Lees verder voor meer informatie.

Klijnsma zet in op kindpakket

GESCHREVEN OP donderdag, 2 juli, 2015 - 16:09

SZW-staatssecretaris Jetta Klijnsma maakt werk van het kindpakket dat kinderen in armoede voorziet van ten minste de meest noodzakelijke behoeften.

VNG tekent bestuursakkoord Omgevingswet

GESCHREVEN OP woensdag, 1 juli, 2015 - 16:39

Rijk, VNG, IPO en Unie van Waterschappen hebben hun handtekening gezet onder het bestuursakkoord over de invoering van de Omgevingswet. ‘De invoering van de Omgevingswet is een enorme operatie die alleen kan slagen als we er als overheden gezamenlijk de schouders onder zetten’, aldus VNG-voorzitter Jan van Zanen.

Kosten ruimen van bommen voor projectontwikkelaar

GESCHREVEN OP woensdag, 1 juli, 2015 - 15:10

De kosten voor het opsporen van munitie uit de Tweede Wereldoorlog zijn voor de opdrachtgever van bodemverstorende werkzaamheden. Alleen bij onvoorziene, excessieve kosten, kan een beroep worden gedaan op de collectiviteit van gemeenten via het Gemeentefonds. Dat staat in het advies Herziening Bommenregeling van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv).

Brede instemming met Omgevingswet

GESCHREVEN OP woensdag, 1 juli, 2015 - 15:08

De Tweede Kamer is in overgrote meerderheid akkoord met het kader voor de nieuwe Omgevingswet die het bestaande verbrokkelde omgevingsrecht gaat vervangen.

Dekker wil VVE versterken

GESCHREVEN OP woensdag, 1 juli, 2015 - 12:33

Gemeenten hebben sinds 2010, toen de Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (OKE) in werking trad, vooruitgang geboekt in de uitvoering van hun VVE-beleid (voor- en vroegschoolse educatie). Maar nog niet alle wettelijke taken zijn op orde.

Aanscherping ‘Voetbalwet’ door de senaat

GESCHREVEN OP woensdag, 1 juli, 2015 - 10:44

Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer zich geschaard achter een aanscherping van de zogeheten Voetbalwet die zich behalve op de bestrijding van voetbalvandalisme ook op ernstige overlast richt.

Rijbewijs aan huis bezorgd

GESCHREVEN OP dinsdag, 30 juni, 2015 - 12:14

Vanaf morgen, 1 juli, kan een aantal gemeenten rijbewijzen bij hun inwoners laten bezorgen in plaats van dat ze het persoonlijk op het gemeentehuis moeten afhalen. IenM-minister Melanie Schultz van Haegen start een experiment.

Den Haag presenteert Generatiepact

GESCHREVEN OP maandag, 29 juni, 2015 - 15:56

Den Haag heeft een Generatiepact gepresenteerd waarmee ambtenaren van 60 jaar en ouder de mogelijkheid krijgen 60 procent te werken tegen 80 procent van het loon. De ruimte die dan ontstaat, wordt gebruikt om jongeren te laten instromen.

NIEUWSBRIEF

Naar het nieuwsbriefarchief

Vacaturespot

Start hier met het vinden van uw ideale baan!