Tien misverstanden over de Wmo 2015

GESCHREVEN OP maandag, 28 juli, 2014 - 10:54

'Ik heb geen recht op maatschappelijke ondersteuning omdat ik veel vermogen heb'. Of: 'Gemeenteambtenaren hebben te weinig kennis van de zorg om te bepalen wat ik nodig heb.' Dit zijn twee van de misverstanden over de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo 2015. Het ministerie van VWS zette de tien grootste misverstanden op een rij.

St. Eustatius leeft mee met nabestaanden slachtoffers MH17

GESCHREVEN OP maandag, 28 juli, 2014 - 09:37

De Eilandsraad en het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius hebben hun medeleven betoond aan de nabestaanden van de slachtoffers van rampvlucht MH17 van Malaysia Airlines.

Advertorial

Excelleren in bestuursrecht

OSR Juridische Opleidingen verzorgt al meer dan 30 jaar opleidingen voor juristen. Voor ervaren bestuursrechtjuristen organiseert OSR een drietal postacademische masterclasses. Met de thema’s: het nieuwe bestuursprocesrecht, overheidsaansprakelijkheid en overheid & marktwerking. Deze masterclasses worden gegeven door topdocenten uit de praktijk.

Videoverslag raadsvergadering hoeft niet omgezet te worden in tekst

GESCHREVEN OP vrijdag, 25 juli, 2014 - 11:44

De raad van de gemeente Noordoostpolder hoeft videoverslagen van raadsvergaderingen niet om te zetten in tekstbestanden, aldus een uitspraak van de Raad van State. De informatieplicht uit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) geldt namelijk niet als om een niet-bestaand document wordt verzocht.

Belevingsmonitor voor inzicht in regeldruk jeugdzorg

GESCHREVEN OP dinsdag, 22 juli, 2014 - 15:22

Het verminderen van regeldruk en bureaucratie in de jeugdzorg blijft een weerbarstig probleem. Gezinnen en professionals klagen nog steeds over de vele formulieren en onnodige schakels in de uitvoeringsketen.

Oliemannetje bij huisvesting arbeidsmigranten

GESCHREVEN OP dinsdag, 22 juli, 2014 - 14:48

Gemeenten kunnen meer doen om aanbieders en vragers van huisvesting voor arbeidsmigranten tot elkaar te brengen. Bijvoorbeeld door de rol te spelen van oliemannetje.

Geen vennootschapsbelasting voor overheidstaken

GESCHREVEN OP maandag, 21 juli, 2014 - 13:02

Gemeenten behoren bij de uitvoering van wettelijke taken niet vennootschapsbelastingplichtig te zijn, zo schrijft de VNG in een brief aan staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën).

Akkoord over nieuwe cao

GESCHREVEN OP dinsdag, 15 juli, 2014 - 14:33

De VNG en de bonden een principeakkoord gesloten voor een nieuwe Cao gemeenten. De cao geldt voor ongeveer 165.000 gemeenteambtenaren en gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2013 en loopt tot 1 januari 2016. Het akkoord moet nog worden voorgelegd aan de leden.

Wet tegen bijstandstoerisme

GESCHREVEN OP dinsdag, 15 juli, 2014 - 10:51

Tweede Kamerlid Malik Azmani van de VVD heeft een initiatiefwet ingediend die moet voorkomen dat migranten na een relatief korte periode van verblijf, een onredelijk beroep doen op het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel. De kwestie draait om bijstandsuitkeringen.

Uitkoopregeling voor huizen onder hoogspanningslijnen

GESCHREVEN OP vrijdag, 11 juli, 2014 - 14:29

Bijna 370 woningen in 83 gemeenten die direct onder hoogspanningslijnen liggen, komen vanaf 2017 in aanmerking voor een uitkoopregeling. Hiervoor stelt het Rijk (EZ) geld beschikbaar.

Experimenteren met stedelijke herverkaveling

GESCHREVEN OP vrijdag, 11 juli, 2014 - 10:57

Er moet een experimenteerwet worden ontwikkeld voor stedelijke herverkaveling, zo adviseert de Commissie stedelijke herverkaveling in haar rapport Grenzen Verschuiven. Dat bevat een voorstel voor een wettelijke regeling voor stedelijke herverkaveling.

NIEUWSBRIEF

Naar het nieuwsbriefarchief

Debat on TourApp VNG MagazineVacaturespot

Start hier met het vinden van uw ideale baan!

Laatste Vacatures

medewerker planning en systemen

Gemeente Zaanstad

Strategisch adviseur luchthavenzaken

Gemeente Haarlemmermeer

Senior strateeg

Gemeente 's-Hertogenbosch