Gemeentelijke uitgaven gestegen

GESCHREVEN OP woensdag, 27 juli, 2016 - 11:14

Gemeenten gaven vorig jaar 54,2 miljard euro uit, bijna 12 procent meer dan in 2014. Een groot deel van de stijging hangt samen met de decentralisatie van taken in het sociaal domein per 1 januari 2015. Dat blijkt uit de Kwartaalmonitor Overheidsfinanciën van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Suwinet nu overal veilig

GESCHREVEN OP maandag, 25 juli, 2016 - 11:33

Alle gemeenten voldoen nu aan de belangrijkste beveiligingsnormen voor Suwinet, het systeem waarmee gemeenten en andere (semi-overheids)organisaties gegevens kunnen uitwisselen die nodig zijn voor onder meer de uitvoering van de Participatiewet. De Autoriteit Persoonsgegevens constateert dat de 11 gemeenten waar eerder nog overtredingen werden geconstateerd, hun veiligheid nu op orde hebben.

Advertorial

De digitale overheid

Nederland digitaliseert in hoge snelheid. We winkelen, bankieren, communiceren en boeken bijvoorbeeld reizen online. Ook de overheid  wil haar diensten online aanbieden. Maar dat betekent een grote omslag in overheidsland! In 2017 moeten burgers en ondernemers alles digitaal kunnen afhandelen. Hoe digitaal is uw gemeente? 

Aantal inwoners Caribisch Nederland blijft gelijk

GESCHREVEN OP vrijdag, 22 juli, 2016 - 11:53

Op 1 januari dit jaar telde Caribisch Nederland 24 548 inwoners. Dat zijn er iets minder dan een jaar eerder, toen er nog 24 593 mensen woonden, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Stedennetwerk richt zich op het jonge kind

GESCHREVEN OP woensdag, 20 juli, 2016 - 13:23

Amsterdam en Rotterdam gaan met vier andere Europese steden samenwerken in een internationaal stedennetwerk voor kinderopvang en het jonge kind.

Plattelandsgemeenten vragen andere herverdeling Gemeentefonds

GESCHREVEN OP dinsdag, 19 juli, 2016 - 15:12

Het platform van plattelandsgemeenten P10 vraagt waarnemend BZK-minister Stef Blok om zijn besluit te heroverwegen om de herverdeling in het Gemeentefonds binnen het subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stadsvernieuwing niet volledig door te voeren.

‘Krimpgemeente mag afwijken van regels’

GESCHREVEN OP dinsdag, 19 juli, 2016 - 14:18

Gemeenten in krimpregio’s moeten de ruimte krijgen om tijdelijk af te wijken van landelijke regelgeving om zo de krimpproblematiek te lijf te gaan. Dat is de strekking van een initiatiefwet die PvdA-Kamerlid Albert de Vries bij de Tweede Kamer heeft ingediend.

Nederland telt 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten

GESCHREVEN OP maandag, 18 juli, 2016 - 12:30

Nederland telde vorig jaar 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten, mensen tussen de 15 en 75 jaar die door een langdurige ziekte, aandoening of handicap belemmerd worden in het krijgen of uitvoeren van werk, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Banenafspraak ruimschoots gehaald

GESCHREVEN OP donderdag, 14 juli, 2016 - 11:45

Sinds twee jaar tijd hebben bedrijfsleven en overheid samen meer dan 21.000 banen ingericht voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat is veel meer dan de ambitie die is vastgelegd in het sociaal akkoord.

Wettelijk beschermde titel voor mediators

GESCHREVEN OP donderdag, 14 juli, 2016 - 10:28

Er komt een openbaar register voor mediators om het gebruik van mediation als methode van geschiloplossing te stimuleren. Mediators die staan ingeschreven, mogen de wettelijk beschermde titel ‘beёdigd mediator’ dragen.

Wethouders willen duidelijkheid over verbod reptielen

GESCHREVEN OP woensdag, 13 juli, 2016 - 14:59

Negentien gemeenten hebben een brief gestuurd aan EZ-staatssecretaris Martijn van Dam waarin ze hem vragen haast te maken met de invoering van de aangekondigde 'positieflijst' voor reptielen, amfibieën en vogels. Die lijst moet duidelijkheid bieden over de vraag welke dieren wel en niet door particulieren mogen worden gehouden.

NIEUWSBRIEF

Naar het nieuwsbriefarchief

Vacaturespot

Start hier met het vinden van uw ideale baan!

Laatste Vacatures

Pioniers in het sociaal domein

Gezamenlijke backoffice inkomensvoorziening (GBI)

Griffier

Gemeente Bergen NH

Griffier

Gemeente Kapelle