St. Eustatius zet relatie met Nederland op scherp

GESCHREVEN OP donderdag, 26 maart, 2015 - 17:31

De uitkomst van de eilandsraadsverkiezingen op Sint Eustatius heeft de verhouding met Nederland weer op scherp gezet. De nieuw gevormde coalitie stelt de staatkundige status van het eiland ter discussie.

‘Respecteer beslagvrije voet’

GESCHREVEN OP donderdag, 26 maart, 2015 - 09:33

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de beslagvrije voet als het absolute bestaansminimum voor mensen met schulden te allen tijde wordt gerespecteerd. De overheid, met de Belastingdienst en het CJIB voorop, geeft zelf in dit opzicht nogal eens het verkeerde voorbeeld. Daarmee staat zij het welslagen van schuldhulptrajecten in de weg.

Advertorial

Bent u al langs de BIG gekomen?

Om aan de BIG te voldoen, moeten uw eindgebruikers zich houden aan legio regels rondom het gebruik van wachtwoorden. Wilt u liever dat zij zich concentreren op hun werk? Wilt u daarbij de informatiebeveiliging kunnen garanderen? Met E-SSOM van Tools4ever kunt u dat eenvoudig realiseren. Meer informatie?

Waarschuwing voor nieuwe valse inschrijvingen

GESCHREVEN OP woensdag, 25 maart, 2015 - 17:24

Het  ministerie van BZK heeft kortgeleden alle gemeenten gewaarschuwd dat er mensen zijn die zich op oneigenlijke gronden in de Basisregistratie Personen (BRP) willen inschrijven. Anders dan bij de eerdere Bulgarenfraude gaat het betrokkenen nu niet om toeslagen maar om andere overheidsdiensten zoals een Nederlands rijbewijs.

Bezwaarafhandeling door ambtenaren

GESCHREVEN OP dinsdag, 24 maart, 2015 - 15:30

Ambtenaren van Tiel mogen sinds kort bezwaren afhandelen tegen besluiten van de gemeente Tiel. Voorheen werd dat gedaan door een externe bezwarencommissie.

Beperkte stijging gemeentelijke woonlasten

GESCHREVEN OP dinsdag, 24 maart, 2015 - 13:58

De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar beperkt. Huishoudens betalen gemiddeld 1,7 procent meer aan ozb, afvalstoffen- en rioolheffing dan in 2014. Dat komt neer op 12 euro. De inflatie ligt rond de 1 procent.

Lagere eigen bijdrage huishoudelijke hulp

GESCHREVEN OP dinsdag, 24 maart, 2015 - 11:41

De eigen bijdrage voor het gebruik van de toelage voor huishoudelijke hulp wordt tijdelijk verlaagd. In 2015 kunnen gemeenten met geld van het Rijk de eigen bijdrage van cliënten verlagen tot 5 euro per uur.

Gemeenten houden vast aan eigen website

GESCHREVEN OP maandag, 23 maart, 2015 - 15:53

Gemeenten zijn geen voorstander van één kernwebsite voor alle gemeenten. Zij houden liever de vrijheid om hun websites in te delen en in te richten naar de behoeften van de lokale samenleving en van de eigen organisatie.

Advies: inning en besteding belastinggeld door zelfde bestuurslaag

GESCHREVEN OP maandag, 23 maart, 2015 - 14:48

Belastinginning die beter aansluit bij de bestuurslaag die het geld uitgeeft, kan het vertrouwen van de burger in het belastingstelsel vergroten, zo schrijft de Algemene Rekenkamer aan de Tweede Kamer.

Gemeenten maken geen pasfoto’s

GESCHREVEN OP donderdag, 19 maart, 2015 - 13:45

Behoort het maken van pasfoto’s tot de taken van de gemeente? Die vraag legden kamerleden van de SGP en het CDA bij minister Ronald Plasterk (BZK) op tafel.

Retailagenda voor levendige winkelstraten

GESCHREVEN OP woensdag, 18 maart, 2015 - 14:25

Het economisch herstel kan door veranderend consumentengedrag niet voorkomen dat er steeds minder fysieke winkels nodig zijn. Om ‘rotte kiezen’ in winkelstraten tegen te gaan is een Retailagenda vastgelegd. Het streven is om met minimaal vijftig gemeenten afspraken te maken voor aantrekkelijke winkelgebieden.

NIEUWSBRIEF

Naar het nieuwsbriefarchief

Vacaturespot

Start hier met het vinden van uw ideale baan!

Laatste Vacatures

Portefeuillemanager

Gemeente Tilburg

Controller

Gemeente Haarlem

Een extern lid voor de Rekenkamercommissie

Gemeente Sint-Michielsgestel