Groningen: ‘Dijkhoff, blijf bed-bad-brood steunen’

GESCHREVEN OP maandag, 5 december, 2016 - 16:24

In een brandbrief aan staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) dringen de 23 Groningse gemeenten aan op een spoedig akkoord over de bed-bad-broodregeling. Tot zo’n akkoord er is, moet de huidige financiering overeind worden gehouden.

Ruimere overgangsregeling precario

GESCHREVEN OP maandag, 5 december, 2016 - 15:38

Alle gemeenten die op 10 februari 2016 een tarief hadden voor precariobelasting op nutswerken, komen in aanmerking voor de overgangsregeling die behelst dat zij in een overgangsperiode van 10  jaar hun opbrengsten uit precariobelasting tot nul moeten reduceren.

Advertorial

Vertrouwen is goed…

Een crisis laat zich niet plannen en komt altijd ongelegen. Pas op het moment zelf is écht duidelijk hoe uw gemeente is voorbereid. Laat niets aan het toeval over en neem contact met ons op over bijvoorbeeld een stresstest, want … Vertrouwen is goed, Hoffmann is beter.

Bezwaren tegen budgetten bijstand

GESCHREVEN OP maandag, 5 december, 2016 - 14:58

Capelle aan den IJssel vreest in 2017 grote financiële tekorten op het bijstandsbudget en maakt bezwaar tegen het voorgestelde totale budget door het Rijk. Namens elf andere gemeenten uit de regio heeft wethouder Eric Faassen een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. Daar behandelt de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze week de totale verdeling van budgetten over de Nederlandse gemeenten.

Meer tijd nodig voor lagere regeldruk

GESCHREVEN OP maandag, 5 december, 2016 - 14:22

De decentralisaties in het sociaal domein hadden moeten leiden tot minder regeldruk en eenvoudiger procedures. Maar de praktijk blijkt weerbarstig. De geraamde afname van de regeldruk met 15 miljoen euro in 2016 is niet gehaald.

Gemeenten kunnen gaan experimenteren

GESCHREVEN OP maandag, 5 december, 2016 - 10:22

Gemeenten kunnen gaan experimenteren met nieuwe vormen voor de lokale democratie met als doel versterking van de relatie tussen burger en bestuur. De Grondwet biedt daarvoor voldoende ruimte, zo bleek uit een gesprek tussen minister Ronald Plasterk (BZK) en een vertegenwoordiging van Code Oranje.

Cultuurverandering stadhuis stimulans voor winkeliers

GESCHREVEN OP donderdag, 1 december, 2016 - 18:24

Niet het schrappen van regels, maar een meer coöperatieve houding van de gemeente levert de grootste winst op bij het stimuleren van ondernemers tot innovatie. Dat blijkt uit de resultaten van de pilot Verlichte regels winkelgebieden die in twaalf binnensteden werd uitgevoerd. Veel steden zoeken naar een manier om hun binnensteden levendiger te maken.

Deze week in VNG Magazine: Bestuurdersdag en BALV

GESCHREVEN OP donderdag, 1 december, 2016 - 14:22

De Bestuurdersdag en de buitengewone algemene ledenvergadering zijn achter de rug. In VNG Magazine van deze week uitgebreid aandacht voor de Ontwikkelagenda Lokale Democratie, de inzet voor de kabinetsformatie, de Agenda 2017 en de besluitvorming rond Samen organiseren.

Meer veiligheid door verlicht zebrapad

GESCHREVEN OP donderdag, 1 december, 2016 - 13:24

In Eerbeek (gemeente Brummen) hebben burgemeester Alex van Hedel en verkeerswethouder Luuk Tuiten het eerste verlichte zebrapad ter wereld in gebruik genomen. Een lokale ondernemer, de bedenker van deze innovatieve voetgangersoversteekplaats, heeft het zebrapad aan de gemeente geschonken.


Wensenlijstje voor het nieuwe kabinet

GESCHREVEN OP donderdag, 1 december, 2016 - 12:49

Vernieuwing van de lokale democratie, klimaat en energie, innovaties in het sociaal domein en financiële ruimte en rust voor gemeenten. Dat zijn de belangrijkste onderwerpen waarmee de VNG namens haar leden het gesprek met het nieuwe kabinet wil aangaan.

Niet meer ieder voor zich, maar samen

GESCHREVEN OP woensdag, 30 november, 2016 - 16:21

Door gezamenlijk ontwikkelingen op het gebied van i-dienstverlening en de uitvoering van grootschalige taken aan te pakken, willen gemeenten de kwaliteit van de dienstverlening een impuls geven. Daarvoor zijn eenduidige regie, spelregels, financiering en ondersteuning nodig.

NIEUWSBRIEF

Naar het nieuwsbriefarchief

Vacaturespot

Start hier met het vinden van uw ideale baan!