Bezwaar tegen bewust belonen en harmoniseren verlof

GESCHREVEN OP maandag, 20 februari, 2017 - 16:13

Met het afsluiten van de ledenraadpleging heeft het College voor Arbeidszaken de definitieve arbeidsvoorwaardennota vastgesteld. Hiermee gaat de VNG de cao-onderhandelingen met de bonden in.

SER: ‘Koppel economie, onderwijs en werkgelegenheid’

GESCHREVEN OP maandag, 20 februari, 2017 - 15:05

Om de welvaart en economische groei in de regio te bevorderen, moeten de samenwerkende partijen economie, onderwijs en werkgelegenheid beter koppelen. Er is te weinig aandacht voor het samenbrengen van deze afzonderlijke ontwikkelingen.

Advertorial

Vertrouwen is goed…

Een crisis laat zich niet plannen en komt altijd ongelegen. Pas op het moment zelf is écht duidelijk hoe uw gemeente is voorbereid. Laat niets aan het toeval over en neem contact met ons op over bijvoorbeeld een stresstest, want … Vertrouwen is goed, Hoffmann is beter.

Informatie over stemlokalen past op website

GESCHREVEN OP maandag, 20 februari, 2017 - 12:42

Minister Ronald Plasterk (BZK) zal gemeenten binnenkort vragen om informatie op hun website op te nemen over de locaties van de stembureaus voor de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart.

Renkum eerste gemeente met certificaat CO2-prestatieladder

GESCHREVEN OP vrijdag, 17 februari, 2017 - 15:30

Renkum heeft als eerste gemeente het certificaat CO2-Prestatieladder gekregen. De certificering werd behaald voor niveau 3. Deze week volgde het ministerie van Infrastructuur en Milieu als eerste departement.

G32: ‘Wet kwaliteitsborging snel in elkaar gerammeld’

GESCHREVEN OP vrijdag, 17 februari, 2017 - 15:12

Het Stedennetwerk G32, het samenwerkingsverband van 38 grotere gemeenten, noemt de Wet kwaliteitsborging onzorgvuldig en ontijdig. De G32 reageert daarmee op het debat in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel dat de invoering regelt van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor bouwen.

Maximumsalaris voor hele publieke sector

GESCHREVEN OP vrijdag, 17 februari, 2017 - 14:05

Niet alleen bestuurders in de publieke en semipublieke sector mogen niet meer verdienen dan een minister, dat gaat ook gelden voor andere werknemers in die sectoren.

Kortere overgangstermijn afschaffing precario

GESCHREVEN OP vrijdag, 17 februari, 2017 - 12:10

De overgangstermijn voor de afschaffing van precariobelasting op nutswerken wordt waarschijnlijk korter dan de 10 jaar die minister Ronald Plasterk (BZK) voorstelt. De VVD en de PvdA hebben een amendement ingediend voor een periode van 5 jaar.

Actiepunten betere bevoorrading binnensteden

GESCHREVEN OP donderdag, 16 februari, 2017 - 11:16

Enkele beroepsorganisaties hebben de VNG een actielijst aangeboden met zeven punten om de binnensteden efficiënter, schoner en veiliger te bevoorraden.

Steun voor harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen

GESCHREVEN OP donderdag, 16 februari, 2017 - 09:37

Minister Lodewijk Asscher van SZW loodst op de valreep nog enkele wetsvoorstellen rond de kinderopvang en peuterspeelzalen door de Kamer. De Tweede Kamer behandelde er woensdag twee.

Vergelijking kosten methoden stemmen tellen

GESCHREVEN OP woensdag, 15 februari, 2017 - 17:50

In een aantal gemeenten wordt bekeken hoeveel werk het berekenen van de uitslag van de komende Tweede Kamerverkiezingen kost zonder gebruik van programmatuur voor het berekenen van de uitslag (OSV). Dat wordt vergeleken met de werkbelasting voorheen mét gebruik van die programmatuur. Aan de hand daarvan beziet minister Ronald Plasterk (BZK) of er nu sprake is van hogere kosten bij de gemeenten.

NIEUWSBRIEF

Naar het nieuwsbriefarchief

Vacaturespot

Start hier met het vinden van uw ideale baan!

Laatste Vacatures

Strategisch Beheerder / Assetmanager 36 uur

Gemeente Haarlem

Senior Beleidsadviseur

Gemeente Hilversum

Beleidsmedewerker Economische Zaken

Gemeente Mook en Middelaar