Berend de Vries over de duurzame investeringsagenda

Auteur: Marten Muskee - 24/03/2017

De decentrale overheden hebben aan het nieuwe kabinet een gezamenlijk aanbod gedaan voor klimaatadaptatie, energietransitie en een circulaire economie. ‘Het is een uniek aanbod, niet alleen maar een wensenlijst’, zegt Berend de Vries, voorzitter van de VNG-commissie Milieu, Energie en Mobiliteit. ‘Het Rijk zou wel gek zijn dit schot voor open doel te missen.’ 

Betoog: Nieuwe wet verstoort evenwicht

Auteur: Bob Duindam, wethouder (VVD/D66) ruimtelijke ordening Oudewater - 24/03/2017

De nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) beschermt diersoorten zoals de gierzwaluw, de gewone dwergvleermuis en de exotische halsbandparkiet in de steden. Wethouder Bob Duindam uit Oudewater vindt dat de wet onbedoeld doorslaat en gemeenten daarvan de dupe zijn.

Commentaar: Samen aan de slag

Jantine Kriens, algemeen directeur van de VNG, jantine.kriens@vng.nl, @kriens

De afgelopen vier jaar zijn gemeenten een (nog) belangrijker onderdeel van de overheid geworden door de uitbreiding van hun verantwoordelijkheden in het sociaal domein. Die beweging zet door met de Omgevingswet. Het is de kracht van de lokale overheid om in onze heterogene, geïndividualiseerde samenleving mensen te verbinden en elke stem te laten horen. Daar heb je wel ander samenspel voor nodig, andere interbestuurlijke verhoudingen. De aanpak van het vluchtelingenvraagstuk was in dat opzicht een oefenplaats: bij zo’n enorme maatschappelijke urgentie stappen we over grenzen heen en gaan we samen aan tafel zitten. Bij samenwerking tussen overheden zijn wel een paar dilemma’s aan de orde: samenwerking mag niet vrijblijvend zijn, mag geen doel op zichzelf zijn en moet ervoor zorgen dat het land beter bestuurd wordt.

Levensgevaarlijk kruispunt van de democratie

Auteur: Leo Mudde - 24/03/2017

Raadsleden realiseren zich onvoldoende dat de gemeenteraad de baas is in de gemeente. Ze laten hun colleges de agenda bepalen en laten zich meer leiden door hun partijprogramma's dan door wat er leeft in de lokale samenleving. De spiegel die hen werd voorgehouden op de Dag voor de Raad was confronterend.

Lopende zaken VNG bestuur en commissies (24.03.2017)

Tekst: VNG - 24/03/2017

Drie commissies vergaderden vorige maand bij de VNG: Dienstverlening en Informatiebeleid, Onderwijs, Cultuur en Sport en de commissie Bestuur en Veiligheid. Een korte impressie.

NIEUWSBRIEF

Naar het nieuwsbriefarchief

Vacaturespot

Start hier met het vinden van uw ideale baan!

Laatste Vacatures

Afdelingshoofd

Gemeente Koggenland

Allround Klantmanagers Werk en Inkomen (32-36 uur)

Gemeente Haarlem

Beleidsmedewerker Finance & Legal

Gemeente Den Haag