Advies: behoefte aan standplaatsen woonwagens in woonvisie

GESCHREVEN OP woensdag, 17 mei, 2017 - 15:04

Gemeenten doen er goed aan de behoefte onder woonwagenbewoners aan standplaatsen vast te leggen in hun woonvisie, zo schrijft de Nationale ombudsman in het advies Woonwagenbewoner zoekt standplaats. Niet alle gemeenten zijn zich volgens hem voldoende bewust van de bijzondere positie van de woonwagencultuur.

Een betrouwbare overheid beschermt naar het oordeel van de ombudsman de woonwagencultuur met beleid dat voldoende standplaatsen waarborgt. Het kabinet behoort daarbij het voortouw te nemen en te zorgen voor een regie voerend ministerie.

De ombudsman heeft voor gemeenten aanbevelingen in petto. Zo zouden zij standplaatsenbeleid moeten maken in overeenstemming met het mensenrechtenkader voor de culturele identiteit van woonwagenbewoners (onder meer de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de oordelen van het College voor de Rechten van de Mens). Voor het vastleggen van de standplaatsbehoefte zouden gemeenten een inventarisatie moeten maken van de behoefte aan standplaatsen, toewijzingscriteria, constructies voor huur of koop en woonvorm onder woonwagenbewoners in de gemeente.

De ombudsman raadt gemeenten eveneens aan om in het college van B en W een portefeuillehouder voor woonwagenbewoners en hun mensenrechten te benoemen. Daarnaast is het goed als het college met de raad in gesprek gaat over het standplaatsenbeleid en over eventuele voornemens om het standplaatsenbeleid aan te passen. (PvdZ)

Deel dit bericht

NIEUWSBRIEF

Naar het nieuwsbriefarchief

Vacaturespot

Start hier met het vinden van uw ideale baan!

Laatste Vacatures

Contractmanager

Hoogheemraadschap van Delfland

Leidinggevende Financiële Administraties (36 uur)

Gemeente Capelle aan den IJssel

Senior Accountmanager

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied