Niet minder illegale teelt bij soepeler cannabisbeleid

GESCHREVEN OP donderdag, 11 mei, 2017 - 10:33

Er zal weinig veranderen aan de illegale teelt van cannabis wanneer de overheid het huidige gedoogbeleid rond cannabis versoepelt.

Dat blijkt uit onderzoek door ambtenaren van de ministeries van Volksgezondheid en Veiligheid en Justitie. Zij werkten drie scenario’s uit om te kijken wat dat voor gevolgen heeft voor de illegale teelt van cannabis. In het eerste scenario zijn zowel de verkoop als teelt gereguleerd. In het tweede scenario wordt het huidige gedoogbeleid voor coffeeshops uitgebreid naar telers, terwijl het in de derde situatie gaat om een totaal verbod op de verkoop en teelt. Bij alle drie scenario’s verwachten de ambtenaren een beperkt effect op de illegale teelt.

Beschikbaar onderzoek laat zien dat naar verwachting slechts een beperkt deel van de teelt op dit moment wordt geleverd aan gedoogde coffeeshops. Een veel groter deel is voornamelijk bestemd voor de export. Een gereguleerde verkoop en teelt heeft dan ook maar een (zeer) beperkte invloed op de illegale teelt. 

Datzelfde geldt voor het tweede scenario van gedogen. De ambtenaren tekenen daarbij wel aan dat hier de kans bestaat op vermenging van illegale en gedoogde teelt. Dit omdat de mate van toezicht en controle aanzienlijk minder is dan bij het eerste scenario. 
Bij een totaal verbod zullen de effecten op de illegale teelt naar verwachting nog kleiner zijn dan bij de eerste twee scenario’s. Mogelijk daalt de vraag beperkt omdat een deel van de gebruikers afgeschrikt wordt door het feit dat cannabis alleen via de illegale handel verkrijgbaar is.

In februari stemde de Tweede Kamer met een nipte meerderheid in met de Wet gesloten coffeeshopketen. Die reguleert een gelijke behandeling van de voor- en achterdeur van coffeeshops. Teelt, bewerking en distributie van cannabis worden op dezelfde manier gedoogd als de verkoop. Het wetsvoorstel moet voorzien in een bevordering van de volksgezondheid, in betere criminaliteitsbestrijding, in meer rechtszekerheid en in een beter ontmoedigingsbeleid. De VNG noemt het vanwege deze punten goed dat er met het wetsvoorstel beweging komt op het cannabisdossier. Binnen het huidige gedoogbeleid kan de overheid deze vraagstukken onvoldoende beantwoorden. (MM)Deel dit bericht

NIEUWSBRIEF

Naar het nieuwsbriefarchief

Vacaturespot

Start hier met het vinden van uw ideale baan!

Laatste Vacatures

Contractmanager

Hoogheemraadschap van Delfland

Leidinggevende Financiële Administraties (36 uur)

Gemeente Capelle aan den IJssel

Senior Accountmanager

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied