Forse tekorten in sociaal domein

GESCHREVEN OP woensdag, 19 april, 2017 - 09:34

Ruim negentig gemeenten verwachten forse tekorten in het sociaal domein, zo blijkt uit een onderzoek in opdracht van de VNG en het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD). In sommige gevallen gaat om een tekort van ruim 20 procent van het bedrag dat in de verdeelmodellen beschikbaar is voor de gemeente.

In 2015 is een groot aantal verantwoordelijkheden in het sociaal domein gedecentraliseerd naar gemeenten. Ook de daarbij behorende budgetten zijn overgeheveld, veelal met een (oplopende) korting.

Hoewel de meeste gemeenten in het eerste jaar in financieel opzicht voldoende uitkwamen met de beschikbare middelen voor het nieuwe sociaal domein, zijn er ook signalen dat een aantal gemeenten significante tekorten verwacht over meer jaren. Vandaar de opdracht van de VNG en het NDSD voor een quickscan naar die tekorten in de periode 2014-2019.

De gemeenten die ook voor later forse tekorten verwachten, hebben te maken met tekorten in alle drie de gedecentraliseerde domeinen. Deze gemeenten hebben dus geen mogelijkheden om tekorten in één van de onderdelen daarvan te compenseren met overschotten in andere delen van het sociaal domein.

Er blijken verschillende oorzaken te zijn voor tekorten bij de gemeenten. Zo zijn er de negatieve effecten van verdeelmodellen en van knelpunten in de regelgeving die bijsturing op de uitgaven moeilijker maken. Daarnaast spelen oorzaken waarop gemeenten geen grip hebben, zoals autonome ontwikkelingen in cliëntenaantallen, doorverwijzingen door huisartsen, gecertificeerde instellingen en rechters, en de gevolgen van gerechtelijke uitspraken.

Bij dit alles speelt een rol dat gemeenten in 2015 en tot op zekere hoogte ook in 2016 weinig zicht hadden op basale informatie, zoals cliëntaantallen en kosten die met de gedecentraliseerde taken samenhangen. In dat opzicht was het startpunt voor gemeenten ongunstig en had de transitie volgens het rapport het karakter van ‘sturen in het donker’.

Ook nu nog hebben veel gemeenten beperkt zicht op actuele gegevens. Trends in cliëntaantallen zijn op grond van de ervaringen van slechts twee jaar uiteraard nog niet te onderscheiden, waardoor ook niet zichtbaar is in hoeverre er een trendbreuk plaatsvindt. Daar komt bij dat gemeenten als gevolg van het vertraagd ontvangen van facturen relatief laat beschikken over een financieel beeld. (PvdZ)

NIEUWSBRIEF

Naar het nieuwsbriefarchief

Vacaturespot

Start hier met het vinden van uw ideale baan!

Laatste Vacatures

Leidinggevende Financiële Administraties (36 uur)

Gemeente Capelle aan den IJssel

Contractmanager

Hoogheemraadschap van Delfland

Senior Accountmanager

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied