Eén regeling voor onderkant arbeidsmarkt

GESCHREVEN OP woensdag, 19 april, 2017 - 09:23

Er moet één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt komen. Daarbij krijgt iedereen die niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen, dezelfde mogelijkheid tot ondersteuning bij werk.

Dat schrijft de VNG in een brief aan informateur Edith Schippers. Die ene regeling maakt onderdeel uit van het ‘wensenlijstje’ dat gemeenten hebben om de transformatie in het sociaal domein naar de volgende fase te brengen in de komende kabinetsperiode.

De VNG signaleert een drietal grote maatschappelijke opgaven: een duurzaam Nederland, een sociale en aangename leefomgeving en een veilig en rechtszeker leefklimaat. Deze maatschappelijke opgaven krijgen alleen invulling wanneer Rijk en gemeenten zo snel mogelijk tot een gezamenlijke aanpak komen.

De VNG verwijst naar de wijze waarop de overheden in 2015 de plotselinge stroom vluchtelingen opvingen. Dat vormt het bewijs dat de overheden elkaar op een nieuwe manier weten te vinden voor oplossingen voor complexe vraagstukken, midden in die lokale samenleving. Een opmaat voor de toekomst waarbij het er minder toe doet wie ‘erover gaat’.

Op sociaal terrein pleit de VNG verder voor maatregelen om schulden van jongeren te voorkomen en voor voldoende woningen zodat ouderen ook echt langer zelfstandig kunnen blijven wonen en speciale doelgroepen kunnen worden gehuisvest.

Duurzaam
Om Nederland duurzaam te maken, zetten de gemeenten in op de energietransitie, klimaatadaptatie en een circulaire economie. Zij vragen het Rijk om een financiële impuls om daarmee de eigen investeringen in de aanpak van deze opgaven te versnellen, en om regionale uitvoeringskracht en kennisontwikkeling te organiseren.

In het kader van veiligheid van burgers vraagt de VNG, in navolging van het OM en de regioburgemeesters, het kabinet om 1 miljard euro te investeren in een hoger niveau van politiezorg. Overigens heeft ook het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) kabinetsinformateur Edith Schippers een brief gestuurd. Het nieuwe kabinet moet zich volgens het NGB meer richten op investeringen voor veiligheid en politie, Het veiligheidsbeleid vraagt volgens de burgemeesters om investeringen in de gehele keten van preventie tot nazorg.

Om de maatschappelijke opgaven goed op te pakken, is wel een versterking van de lokale democratie en het lokaal bestuur nodig. De VNG vraagt het kabinet onder meer om met urgentie de modernisering van de rechtspositie van raadsleden op te pakken. Daar hoort een betere financiële vergoeding bij. Ook hebben gemeenten meer financiële armslag nodig. Daarom pleit de VNG voor een verruiming van het lokaal belastinggebied. (MM)

 

Tags:

Deel dit bericht

NIEUWSBRIEF

Naar het nieuwsbriefarchief

Vacaturespot

Start hier met het vinden van uw ideale baan!

Laatste Vacatures

Contractmanager

Hoogheemraadschap van Delfland

Leidinggevende Financiële Administraties (36 uur)

Gemeente Capelle aan den IJssel

Senior Accountmanager

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied