Digitalisering overheid: belangrijk én urgent

GESCHREVEN OP dinsdag, 18 april, 2017 - 13:52

Politici, bestuurders en ambtenaren vinden digitalisering belangrijk maar niet urgent. Dat is ten onrechte, aldus de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid in het rapport Maak waar!Digitalisering hoort in de categorie belangrijk én urgent.

Digitalisering van de overheid biedt namelijk veel kansen voor betere dienstverlening, meer economische groei en een open, transparante overheid. Verwaarlozing van vitale digitale infrastructuur kan ook leiden tot grote risico’s voor het functioneren van de overheid.

Het rapport over verbetering van het functioneren van de digitale overheid is in opdracht van het kabinet geschreven door de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid. Het kwam tot stand onder leiding van secretaris-generaal van het ministerie van BZK Richard van Zwol.

Digitalisering van de overheid vereist volgens de opstellers van het rapport een radicale omkering van houding. Overheidsorganisaties zullen zelf tot in de kern van hun primaire processen ICT moeten begrijpen, regisseren en ook moeten kunnen uitvoeren. Dit vergt meer investeringen in technologie, een sterkere verbinding van beleid en uitvoering, professioneel opdrachtgeverschap, ruimte voor publiek-private samenwerking en ruim baan voor deskundigen en voortrekkers.

Digitale dienstverlening behoort tot de kern van het primaire proces van overheidsorganisaties, en moet volgens de studiegroep worden georganiseerd rond de wensen en behoeften van burgers en bedrijven. Dit geldt bijvoorbeeld in de zorg, in de veiligheid en in het sociale domein. De studiegroep beveelt aan om de overheid haar rol in de informatiesamenleving effectief te laten pakken. Zo worden overheden onder meer opgeroepen zelf de leiding te nemen en beter samen te werken bij de ontwikkeling en beheer van informatie- en communicatietechnologie.

De studiegroep beschouwt de digitale basisinfrastructuur als vitale infrastructuur voor Nederland. Verdere digitalisering van de overheid kan leiden tot één overheid in dienstverlening en uitvoering naar en voor burgers en bedrijven. Digitalisering is daarmee een opdracht aan de gezamenlijke overheden. De ontwikkeling en besluitvorming zullen door gemeenten, Rijk en andere overheden hand-in-hand moeten worden opgepakt. (PvdZ)

Deel dit bericht

NIEUWSBRIEF

Naar het nieuwsbriefarchief

Vacaturespot

Start hier met het vinden van uw ideale baan!

Laatste Vacatures

Leidinggevende Financiële Administraties (36 uur)

Gemeente Capelle aan den IJssel

Contractmanager

Hoogheemraadschap van Delfland

Senior Accountmanager

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied