Betere woonbuurt biedt probleemjongere geen soelaas

GESCHREVEN OP donderdag, 13 april, 2017 - 10:03

Jongeren die naar een rijkere wijk verhuizen in het kader het sociaaleconomisch mengen van buurten, vertonen daarna juist meer probleemgedrag.

Dit blijkt uit het recent gepubliceerde onderzoek van Jaap Nieuwenhuis van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Problemen in achterstandswijken worden vaak aangepakt door bewoners uit verschillende buurten te mengen. Het idee hierachter is dat de buurtbewoners met lagere inkomens en opleidingen zich kunnen optrekken aan hun buren die het sociaaleconomisch beter doen. Dat blijkt dus niet altijd te werken.

De studie Being Poorer Than the Rest of the Neighborhood: Relative Deprivation and Problem Behavior of Youth laat zien dat jongeren die verhuizen van een arme buurt naar een relatief rijke buurt, meer last hebben van depressie, angststoornissen, agressief gedrag en conflicten met hun ouders. Jongeren uit armere wijken lijken weinig baat te hebben bij meer welvarende buren. Deze bevinding gaat in tegen het algemene geloof dat het juist goed is om jongeren uit achterstandsbuurten te verhuizen naar betere buurten en te mengen met jongeren uit rijkere gezinnen.

Het grotere contrast tussen hun eigen sociaaleconomische situatie en die van de rest van de buurt lijkt te leiden tot meer problemen. Een verklaring hiervoor is dat jongeren hun eigen situatie vergelijken met die van hun meer welvarende buren, waardoor hun relatief benadeelde sociaaleconomische positie wordt bevestigd. Wanneer zij dit als oneerlijk beschouwen, kan het zich uiten in probleemgedrag.

Nieuwenhuis beschouwt dit als een belangrijke conclusie in tijden van stijgende ongelijkheid. Beleid zou zich vooral moeten richten op het vergroten van kansen op opleiding en werk van jongeren, niet door te mengen, maar door te investeren in onderwijs.

Voor dit onderzoek werden jongeren uit heel Nederland tussen de twaalf en zestien jaar oud vijf jaar lang gevolgd en hielden de onderzoekers onder andere veranderingen bij in het inkomen van hun ouders, hun verhuisgeschiedenissen, en veranderingen in de mate van probleemgedrag. (MM)

Deel dit bericht

NIEUWSBRIEF

Naar het nieuwsbriefarchief

Vacaturespot

Start hier met het vinden van uw ideale baan!

Laatste Vacatures

Contractmanager

Hoogheemraadschap van Delfland

Leidinggevende Financiële Administraties (36 uur)

Gemeente Capelle aan den IJssel

Senior Accountmanager

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied