Nader onderzoek naar geheimhouding college

GESCHREVEN OP maandag, 20 maart, 2017 - 14:22

Als het echt zo erg gesteld is met het geheimhouden van informatie voor raadsleden zoals een enquête uitwijst, moeten we daar nader onderzoek naar doen, stelt de vicevoorzitter van de VNG-commissie Raadsleden en Griffiers Robbert Lievense.

Raadsleden hekelen geheimhouding door colleges, concludeerde Raadslid.nu eerder deze maand. Een derde van de raadsleden stelt dat colleges van burgemeesters en wethouders geheimhouding gebruiken om misstanden uit de openbaarheid te houden. Dit zou blijken uit een enquête van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de regionale omroepen.

Robbert Lievense, raadslid voor Leefbaar Schouwen-Duiveland, kan het nauwelijks geloven. In zijn eigen gemeente komt het sowieso bijna niet voor dat het college documenten geheim houdt. ‘We kennen wel het begrip vertrouwelijkheid’, zegt Lievense. ‘Alle raadsleden krijgen elke week de uitgebreide besluitenlijst van het college toegezonden. Dit is de interne versie waarop staat aangegeven of iets vertrouwelijk is. Vervolgens kun je hierover als raadslid vragen stellen en meestal ontvangen we de informatie dan alsnog.’

Lievense weet dat er gemeenteraden zijn die alleen de openbare publicatielijst ontvangen met besluiten die het college heeft genomen. Daarop staat niet aangegeven of op bepaalde documenten geheimhouding of vertrouwelijkheid rust. ‘Ik kan iedereen aanbevelen het te organiseren zoals wij dat hebben gedaan. Op deze manier kun je het college goed controleren, is mijn ervaring.’

Dat een derde van de raadsleden van mening is dat colleges zaken geheimhouden om misstanden uit de openbaarheid te houden, vindt Lievense extreem hoog. ‘Het is bijna schokkend’, reageert het Zeeuwse raadslid. ‘Ik denk echter dat je vooral op zo’n enquête reageert als je er last van hebt. Dat zou de uitkomst dus wat vertekenen.’ Lievense kaart de kwestie deze week aan in de commissie Raadsleden & Griffiers, waar hij vicevoorzitter van is. ‘Ik zou wel een verdiepingsslag willen maken. Waar speelt dit precies en wat is de oorzaak? Vervolgens zouden we naar oplossingen moeten zoeken, maar daar is het nu nog te vroeg voor.’

In een reactie op het onderzoek van Raadslid.nu benadrukt de VNG te staan voor een transparant en toegankelijk openbaar bestuur. ‘We vinden dat het college van B en W en de gemeenteraad zoveel mogelijk informatie met elkaar en met de samenleving moeten delen,’ aldus de VNG bij monde van een woordvoerder. ‘Voor wat betreft het verstrekken van informatie van het college aan de raad dient het college, op basis van artikel 169 Gemeentewet, alle informatie te verstrekken die raadsleden nodig hebben voor het uitoefenen van de wettelijke taken. Het verstrekken van informatie gebeurt niet indien er strijd is met het openbaar belang. Het is aan elke individuele gemeente afzonderlijk om de uitvoering hiervan vorm en inhoud te geven.’ (CC)

Deel dit bericht





NIEUWSBRIEF

Naar het nieuwsbriefarchief

Vacaturespot

Start hier met het vinden van uw ideale baan!

Laatste Vacatures

Contractmanager

Hoogheemraadschap van Delfland

Leidinggevende Financiële Administraties (36 uur)

Gemeente Capelle aan den IJssel

Senior Accountmanager

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied