Leefbaarheid in kwetsbare wijken onder druk

GESCHREVEN OP dinsdag, 7 maart, 2017 - 12:32

In bijna veertig procent van de kwetsbare wijken is de leefbaarheid sinds 2012 gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van Platform31 in opdracht van het Stedennetwerk G32.

Het onderzoek in meer dan 130 kwetsbare wijken toont aan dat de leefbaarheid onder druk staat. Bij ongeveer een derde van de wijken die tot 2012 een verbetering lieten zien in de leefbaarheid, stagneerde de stijgende lijn. De G32 constateert dat overheid én marktpartijen moeten ingrijpen om de leefbaarheid nieuwe impulsen te geven.

Door de economische crisis, de ingezakte woningmarkt en gewijzigd overheidsbeleid was er de afgelopen jaren steeds minder aandacht voor kwetsbare wijken en namen investeringen in de fysieke leefomgeving af. Tweede belangrijke reden voor de afnemende leefbaarheid is de concentratie van kwetsbare groepen. Het gaat daarbij om mensen die in armoede of met schulden leven, vroegtijdige schoolverlaters en daklozen.

Ook de nieuwe Woningwet en de decentralisaties in het sociale domein, waarbij wordt uitgegaan van de 'eigen kracht' van mensen, komen hard aan in kwetsbare wijken. Woningcorporaties renoveren nog wel sociale huurwoningen, maar bedienen geen starters en middengroepen meer. Ook zijn ze minder actief op het terrein van leefbaarheid. Marktpartijen investeren er nauwelijks.

Volgens de G32 toont het onderzoek aan dat voor opgaven als segregatie, veiligheid, duurzaamheid, schulden en eenzaamheid permanente aandacht nodig is van alle overheden en maatschappelijke partners. Jop Fackeldey, bestuurslid van de G32 en wethouder in Lelystad, stelt dat de aantrekkende economie en de energietransitie nieuwe mogelijkheden bieden om de leefbaarheid in kwetsbare wijken te verbeteren.

Daarbij zijn echter meer partijen nodig dan Rijk, gemeenten en corporaties. Fackeldey: ‘De uitdaging is ook om commerciële en andere partijen te verleiden en te verkennen wat zij nodig hebben om te investeren in kwetsbare wijken. De veranderde rolverdeling tussen overheden, de aantrekkende economie, de energietransitie en de komst van de Omgevingswet bieden nieuwe mogelijkheden om het leefklimaat in kwetsbare wijken te verbeteren.’ (MM)

Deel dit bericht

NIEUWSBRIEF

Naar het nieuwsbriefarchief

Vacaturespot

Start hier met het vinden van uw ideale baan!

Laatste Vacatures

Contractmanager

Hoogheemraadschap van Delfland

Leidinggevende Financiële Administraties (36 uur)

Gemeente Capelle aan den IJssel

Senior Accountmanager

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied