Maximumsalaris voor hele publieke sector

GESCHREVEN OP vrijdag, 17 februari, 2017 - 15:05

Niet alleen bestuurders in de publieke en semipublieke sector mogen niet meer verdienen dan een minister, dat gaat ook gelden voor andere werknemers in die sectoren.

Het wetsvoorstel tot uitbreiding van de personele reikwijdte van de Wet normering topinkomens regelt die uitbreiding tot alle werknemers in de (semi) publieke sector. Minister Ronald Plasterk (BZK) stuurt het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State.

De minister zet hiermee de laatste stap in de uitvoering van het regeerakkoord op dit punt. Eerder al werd voor bestuurders het maximaal te verdienen salaris ingesteld per 2013 en teruggebracht naar een ministerssalaris per 2015 (181.000 euro in 2017). Dit maximum gaat dus gelden voor alle werknemers bij instellingen die onder de Wet normering topinkomens vallen.

Organisaties die een publieke taak uitvoeren, betaald met belasting- of premiegeld, moeten maatschappelijk aanvaardbare salarissen betalen. Het stellen van een maximale bezoldigingsnorm draagt bij aan het vertrouwen in en maatschappelijk draagvlak voor de (semi)publieke sectoren. Met deze wet wordt een eind gemaakt aan zeer hoge beloningen, bijvoorbeeld voor managers die niet als topbestuurder aangemerkt worden en voor wie dus geen maximum geldt.

In uitzonderlijke situaties blijft het mogelijk een uitzondering te maken.
Medisch specialisten vallen, zoals eerder besloten in het Zorgakkoord, buiten het wetsvoorstel, evenals luchtverkeersleiders. (PvdZ)

NIEUWSBRIEF

Naar het nieuwsbriefarchief

Vacaturespot

Start hier met het vinden van uw ideale baan!

Laatste Vacatures

Contractmanager

Hoogheemraadschap van Delfland

Leidinggevende Financiële Administraties (36 uur)

Gemeente Capelle aan den IJssel

Senior Accountmanager

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied