Kortere overgangstermijn afschaffing precario

GESCHREVEN OP vrijdag, 17 februari, 2017 - 12:10

De overgangstermijn voor de afschaffing van precariobelasting op nutswerken wordt waarschijnlijk korter dan de 10 jaar die minister Ronald Plasterk (BZK) voorstelt. De VVD en de PvdA hebben een amendement ingediend voor een periode van 5 jaar.

Onder meer gemeenten kunnen precariobelasting heffen op ondergrondse kabels en leidingen van netbeheerders. Nutsbedrijven berekenen de precariobelasting over hun netwerken door in hun tarieven. Hierdoor krijgen ook inwoners van andere gemeenten dan die de belasting heft, te maken met de kosten. Een wetsvoorstel wil die situatie beëindigen; de precariobelasting wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Gemeenten die vóór 2016 zijn gestart met heffen, worden nog maximaal tien jaar gecompenseerd door het Rijk.

Die termijn vindt een aantal Kamerfracties veel te lang. Hayke Veldman (VVD) zei goed te begrijpen dat vanuit het beginsel van behoorlijk bestuur niet van de ene op de andere dag een streep door de precariobelasting kan worden gehaald. ‘Bij de afbouw van subsidies hebben gemeenten immers ook een termijn in acht te nemen. Vaak wordt een termijn van een jaar of 3 gehanteerd.’ Coalitiegenoot PvdA is het met hem eens. ‘Ik vroeg me af of als wij in dit parlement beslissingen nemen die burgers heel vaak direct raken, we dan ook een overgangsbepaling van 10 jaar opnemen. Ik vind 10 jaar nogal lang en ik kan het ook absoluut niet juridisch rechtvaardigen’, aldus Manon Fokke.

Erik Ronnes (CDA) noemt zelfs een overgangstermijn van 2 jaar “alleszins redelijk”. Ook hij diende een amendement in. Die 2 jaar vindt Plasterk “niet billijk”. ‘Dan stuit je echt op de interbestuurlijke verhoudingen. Dan zullen de heffende gemeenten zeggen: dit slaat een groot gat in mijn begroting en dat kan het Rijk eigenlijk niet maken.’

Wanneer de Kamer bij amendement besluit tot een overgangsperiode van 5 jaar betekent dat volgens Plasterk dat de nieuwe colleges van B en W volgend jaar nog kunnen uitgaan van het budget dat op dat moment in de begroting ongewijzigd beleid was. Zij kunnen de plannen voor de komende collegeperiode daarop baseren. ‘Het college weet dan ook dat het daarna afgelopen is en kan die periode gebruiken om de plannen zo in te richten dat het college daarna het gat op een of andere manier kan dekken.’

Plasterk benadrukte dat die 5 jaar zijn voorstel niet is. ‘Maar als een dergelijk amendement zou worden aangenomen, is dat voor de regering zeker geen reden om het voorstel in te trekken.’ De Kamer stemt waarschijnlijk volgende week dinsdag over het wetsvoorstel en de amendementen. (PvdZ)

Deel dit bericht

NIEUWSBRIEF

Naar het nieuwsbriefarchief

Vacaturespot

Start hier met het vinden van uw ideale baan!

Laatste Vacatures

Strategisch Beheerder / Assetmanager 36 uur

Gemeente Haarlem

Senior Beleidsadviseur

Gemeente Hilversum

Beleidsmedewerker Economische Zaken

Gemeente Mook en Middelaar