Steun voor harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen

GESCHREVEN OP donderdag, 16 februari, 2017 - 10:37

Minister Lodewijk Asscher van SZW loodst op de valreep nog enkele wetsvoorstellen rond de kinderopvang en peuterspeelzalen door de Kamer. De Tweede Kamer behandelde er woensdag twee.

Het ene voorstel gaat over de toegankelijkheid. Met dit wetsvoorstel – Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk – wordt financiële toegankelijkheid van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk voor werkende ouders gelijk. Zij kunnen straks kinderopvangtoeslag aanvragen voor de peuterspeelzaal. De kans dat werkende ouders hun kinderen op een peuterspeelzaal plaatsen, neemt daardoor toe.

Het andere gaat over de kwaliteitseisen in de kinderopvang – en het verhogen van de kwaliteit. Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven moeten vanaf 1 januari 2018 aan nieuwe wettelijke eisen voldoen. In deze wet – de Wet Innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) – wordt onder meer geregeld dat voor alle kinderen dezelfde eisen gelden. Daarbij is aandacht voor de professionaliteit, de kunde en de ontwikkelingsmogelijkheden van pedagogisch medewerkers.

Asscher kan voor beide wetsvoorstellen op brede steun rekenen, ook al zit er nog veel lagere regelgeving aan te komen. Een grote Kamermeerderheid vindt goede en toegankelijke kinderopvang belangrijk. Wat GroenLinks betreft had de regering veel verder mogen gaan dan het gelijktrekken van de financieringsstructuur en de kwaliteit. Die partij is voor een publiek stelsel waarbij alle kinderen een aantal dagen per week gratis gebruik kunnen maken van de kinderopvang. Daarmee zou segregatie worden tegengegaan en zouden leerachterstanden worden voorkomen. Maar die stap, naar een brede voorschoolse voorziening, zet dit kabinet nog niet.

De Raad van State was kritisch in zijn advies. Het wetsvoorstel over de harmonisatie betekent volgens het adviesorgaan in feite dat de peuterspeelzaal wordt afgeschaft. De VNG stelde ook vast dat het peuterspeelzaalwerk ‘op afstand wordt gezet en aan de markt overgelaten’. Het aantal peuterspeelzalen is de afgelopen jaren afgenomen. Veel peuterspeelzalen zijn omgezet naar kinderopvanglocaties. In die zin sluit het wetsvoorstel aan bij de maatschappelijke trend waarbij peuterspeelzalen worden omgevormd tot kindercentra.

Minister Asscher bestrijdt dat er voor gemeenten geen ‘lokaal maatwerk’ mogelijk blijft of dat de decentralisatie in het sociaal domein nu geweld wordt aangedaan. Het kortdurend aanbod blijft bestaan, ook na de harmonisatie. Ook al zal dat niet meer plaatsvinden in een peuterspeelzaal, maar in een kindercentrum, aldus de minister.

Bovendien blijven gemeenten verantwoordelijk voor de financiering van een aanbod van voorschoolse voorzieningen voor kinderen van niet-werkende ouders en van alleenverdieners. Dat is een bewuste keuze, zei Asscher: ‘Het geeft gemeenten de ruimte om eigen beleid te vormen en de dingen vol te houden die succesvol zijn ontwikkeld, zonder dat er kwaliteitsverschillen zijn tussen de peuterspeelzaal en het kinderopvangcentrum.’ (KS)

Deel dit bericht

NIEUWSBRIEF

Naar het nieuwsbriefarchief

Vacaturespot

Start hier met het vinden van uw ideale baan!

Laatste Vacatures

Projectleider online dienstverlening

Gemeente Capelle aan den IJssel

Senior handhaver/ heffingstechnoloog

Waterschap Rivierenland

Adviseur Planning & Control

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht