Burgemeesters: ‘Investeer meer in politie’

GESCHREVEN OP woensdag, 1 februari, 2017 - 14:43

De regioburgemeesters roepen samen met het Openbaar Ministerie (OM) het volgende kabinet op meer te investeren in politiezorg. Tot 2025 moet in totaal bijna een miljard euro worden geïnvesteerd om de kwaliteit, kwantiteit, diversiteit en flexibiliteit van de politie te versterken.

Verbod op lijstverbinding kan nu snel gaan

GESCHREVEN OP woensdag, 1 februari, 2017 - 14:39

Volgende week stemt de Tweede Kamer over een verbod op lijstverbindingen. Waarschijnlijk geldt dat verbod al voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Nieuwkomers als rolmodel

GESCHREVEN OP dinsdag, 31 januari, 2017 - 17:07

Eind van het jaar verschijnt er een boekje met inspirerende lokale voorbeelden van nieuwkomers die een positie hebben verworven in de Nederlandse samenleving. Dat boekje kunnen gemeenten uitdelen bij de naturalisatieceremonie.

De stad Groningen groeit in krimpende regio

GESCHREVEN OP dinsdag, 31 januari, 2017 - 14:31

Terwijl de regio krimpt, groeit de stad Groningen. Vooral dankzij de jongeren die uit grote delen van Noord-Nederland naar de stad trekken. Jaarlijks krijgt Groningen er duizenden 18- tot 21-jarigen bij die daar gaan studeren.

Actieagenda voor werk over de grens

GESCHREVEN OP maandag, 30 januari, 2017 - 18:39

Om economische groei en werkgelegenheid in de grensregio’s te versterken, is het noodzakelijk de informatievoorzieningen te verbeteren voor mensen die net over de grens willen werken, ondernemen of studeren.

‘Koppel duurzaamheid aan begrotingscyclus’

GESCHREVEN OP maandag, 30 januari, 2017 - 14:28

Het bewustzijn rond duurzaamheid is bij grote en groeiende gemeenten beter ontwikkeld dan bij kleine en agrarische gemeenten. Dat blijkt uit de eerste Governance monitor duurzame gemeenten van Telos, Tilburg University en VNG International.

Geen oud-burgemeester voor St. Eustatius

GESCHREVEN OP maandag, 30 januari, 2017 - 14:08

De waarnemend gezaghebber op Sint Eustatius die BZK-minister Ronald Plasterk laat aanstellen, zal in ieder geval geen oud-burgemeester zijn.

‘Demissionaire status voor wethouders bij crisis in gemeente’

GESCHREVEN OP maandag, 30 januari, 2017 - 11:50

De Gemeentewet moet het mogelijk maken dat demissionaire wethouders kunnen aanblijven totdat een nieuw college is gevormd. Dat bepleit de Wethoudersvereniging.

Terneuzen bespreekt experiment basisinkomen met SZW

GESCHREVEN OP vrijdag, 27 januari, 2017 - 11:33

De gemeente Terneuzen gaat het experiment om twintig inwoners die geen bijstandsuitkering meer ontvangen, maandelijks een ‘ gift’  te doen van ongeveer 1000 euro,  bespreken met het ministerie van SZW. Aan de gift zit geen tegenprestatie vast.

Bereikbaarheid stad vraagt om andere prijsprikkels

GESCHREVEN OP donderdag, 26 januari, 2017 - 16:30

Het Rijk moet onderzoek doen naar de invoering van andere prijsprikkels voor verkeer en vervoer en gemeentelijke experimenten toestaan met het oog op het meer dynamisch en vraaggericht maken van het bereikbaarheidsbeleid.

NIEUWSBRIEF

Naar het nieuwsbriefarchief

Vacaturespot

Start hier met het vinden van uw ideale baan!

Laatste Vacatures

Afdelingshoofd

Gemeente Koggenland

Allround Klantmanagers Werk en Inkomen (32-36 uur)

Gemeente Haarlem

Beleidsmedewerker Finance & Legal

Gemeente Den Haag