‘Versnippering in doelgroepenvervoer tegengaan’

GESCHREVEN OP dinsdag, 17 januari, 2017 - 10:59

Het aanbod aan doelgroepenvervoer is sterk versnipperd. Wie op dit type vervoer is aangewezen, moet dit nu vaak bij verschillende loketten aanvragen. Het vervoer wordt betaald vanuit verschillende wetten en op verschillende manieren.

Maatschappelijk-vastgoedbeleid vraagt om herziening

GESCHREVEN OP maandag, 16 januari, 2017 - 13:37

De transities in het sociale domein vragen om een herbezinning op het gemeentelijk vastgoedbeleid. Dat stelt Ingrid de Moel, directeur van Bouwstenen voor Sociaal, het platform voor maatschappelijk vastgoed met ruim honderd partners waaronder de VNG.

Financiële verhoudingen systematisch doorlichten

GESCHREVEN OP woensdag, 11 januari, 2017 - 10:00

De financiële verhoudingen tussen het Rijk en gemeenten moeten systematisch tegen het licht worden gehouden, zo schrijft de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) in een advies. De bekostiging van decentrale taken draagt namelijk niet meer voldoende bij aan een effectieve en efficiënte afweging van kosten en baten.

‘Niemand verantwoordelijk voor gedeelde informatie’

GESCHREVEN OP dinsdag, 10 januari, 2017 - 14:27

Er wordt stelselmatig te weinig en te laat nagedacht over de informatieafhankelijkheden die ketensamenwerking met zich meebrengt. Informatiebeheer lijdt onder een gebrek aan aandacht, kennis en aan bewustzijn van bestuurders en managers.

Sint Eustatius wil ‘land’ worden

GESCHREVEN OP vrijdag, 6 januari, 2017 - 10:46

Sint Eustatius wil niet langer een ‘bijzondere gemeente’ van Nederland zijn. Het eilandbestuur heeft per brief officieel protest tegen deze status aangetekend bij de Rijksministerraad en bij premier Mark Rutte.

Internetconsultatie invoering Omgevingswet van start

GESCHREVEN OP donderdag, 5 januari, 2017 - 17:35

De internetconsultatie Invoeringswet voor de Omgevingswet is gestart. Deze Invoeringswet regelt de overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving. Bovendien vult deze wet de Omgevingswet met een aantal essentiële onderdelen aan, zoals één nieuwe regeling voor planschade die huidige regelingen voor planschade en nadeelcompensatie vervangt. De internetconsultatie loopt tot 3 februari 2017.

Vrije parkeerplaats belangrijker dan tarief

GESCHREVEN OP woensdag, 4 januari, 2017 - 15:04

Winkelend publiek vindt de parkeerkwaliteit belangrijker dan de prijs van parkeren. Het gemak waarmee een vrije plek is te vinden, geeft daarbij de doorslag. De vindbaarheid van parkeerplaatsen is belangrijker dan de hoogte van het parkeertarief.

Veel steun voor winkelen op zondag

GESCHREVEN OP dinsdag, 3 januari, 2017 - 15:42

Het lokaal laten bepalen van winkeltijden door gemeenten is succesvol. Een meerderheid van de gemeenten en ondernemers heeft gekozen voor een ruime openstelling van winkels op zondag.

Rijk blijft berging vliegtuigwrakken steunen

GESCHREVEN OP dinsdag, 3 januari, 2017 - 14:43

Vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog die zich onder de grond of op een rivier- of zeebodem bevinden, worden ‘in beginsel’ onberoerd gelaten omdat zij worden aangemerkt als oorlogsgraf. Maar BZK-minister Ronald Plasterk laat gemeenten de ruimte om van die hoofdregel af te wijken.

Woonlasten grote gemeenten dalen

GESCHREVEN OP dinsdag, 3 januari, 2017 - 13:10

De gemeentelijke woonlasten in de grote gemeenten dalen dit jaar. Huurders betalen 1 procent minder, voor woningeigenaren dalen de lasten 0,2 procent. Dit blijkt uit Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2017 van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO).

NIEUWSBRIEF

Naar het nieuwsbriefarchief

Vacaturespot

Start hier met het vinden van uw ideale baan!

Laatste Vacatures

Strategisch Beheerder / Assetmanager 36 uur

Gemeente Haarlem

Senior Beleidsadviseur

Gemeente Hilversum

Beleidsmedewerker Economische Zaken

Gemeente Mook en Middelaar