Bezwaar tegen bewust belonen en harmoniseren verlof

GESCHREVEN OP maandag, 20 februari, 2017 - 17:13

Met het afsluiten van de ledenraadpleging heeft het College voor Arbeidszaken de definitieve arbeidsvoorwaardennota vastgesteld. Hiermee gaat de VNG de cao-onderhandelingen met de bonden in.

SER: ‘Koppel economie, onderwijs en werkgelegenheid’

GESCHREVEN OP maandag, 20 februari, 2017 - 16:05

Om de welvaart en economische groei in de regio te bevorderen, moeten de samenwerkende partijen economie, onderwijs en werkgelegenheid beter koppelen. Er is te weinig aandacht voor het samenbrengen van deze afzonderlijke ontwikkelingen.

Informatie over stemlokalen past op website

GESCHREVEN OP maandag, 20 februari, 2017 - 13:42

Minister Ronald Plasterk (BZK) zal gemeenten binnenkort vragen om informatie op hun website op te nemen over de locaties van de stembureaus voor de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart.

Renkum eerste gemeente met certificaat CO2-prestatieladder

GESCHREVEN OP vrijdag, 17 februari, 2017 - 16:30

Renkum heeft als eerste gemeente het certificaat CO2-Prestatieladder gekregen. De certificering werd behaald voor niveau 3. Deze week volgde het ministerie van Infrastructuur en Milieu als eerste departement.

Maximumsalaris voor hele publieke sector

GESCHREVEN OP vrijdag, 17 februari, 2017 - 15:05

Niet alleen bestuurders in de publieke en semipublieke sector mogen niet meer verdienen dan een minister, dat gaat ook gelden voor andere werknemers in die sectoren.

Actiepunten betere bevoorrading binnensteden

GESCHREVEN OP donderdag, 16 februari, 2017 - 12:16

Enkele beroepsorganisaties hebben de VNG een actielijst aangeboden met zeven punten om de binnensteden efficiënter, schoner en veiliger te bevoorraden.

Steun voor harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen

GESCHREVEN OP donderdag, 16 februari, 2017 - 10:37

Minister Lodewijk Asscher van SZW loodst op de valreep nog enkele wetsvoorstellen rond de kinderopvang en peuterspeelzalen door de Kamer. De Tweede Kamer behandelde er woensdag twee.

Vergelijking kosten methoden stemmen tellen

GESCHREVEN OP woensdag, 15 februari, 2017 - 18:50

In een aantal gemeenten wordt bekeken hoeveel werk het berekenen van de uitslag van de komende Tweede Kamerverkiezingen kost zonder gebruik van programmatuur voor het berekenen van de uitslag (OSV). Dat wordt vergeleken met de werkbelasting voorheen mét gebruik van die programmatuur. Aan de hand daarvan beziet minister Ronald Plasterk (BZK) of er nu sprake is van hogere kosten bij de gemeenten.

Tweedeling maakt kinderen kwetsbaar

GESCHREVEN OP woensdag, 15 februari, 2017 - 17:09

Het aantal kinderen dat opgroeit in een gezin dat moet rondkomen van een bijstandsuitkering is gestegen tot 225.700. In een aantal gemeenten ontstaat een duidelijke tweedeling  tussen wijken waar kinderen in armoede opgroeien en wijken waar kinderen in een gunstiger milieu opgroeien.

Onderzoek naar hogere vergoeding raadsleden

GESCHREVEN OP woensdag, 15 februari, 2017 - 15:27

Minister Ronald Plasterk (BZK) is bereid op korte termijn de mogelijkheden te onderzoeken om de vergoeding voor raadsleden uit kleine gemeenten te verhogen, zo bleek tijdens overleg van de minister met leden van de VNG-commissie Raadsleden & Griffiers.

NIEUWSBRIEF

Naar het nieuwsbriefarchief

Vacaturespot

Start hier met het vinden van uw ideale baan!

Laatste Vacatures

Afdelingshoofd

Gemeente Koggenland

Allround Klantmanagers Werk en Inkomen (32-36 uur)

Gemeente Haarlem

Beleidsmedewerker Finance & Legal

Gemeente Den Haag