COLUMN: Medialogica

GESCHREVEN OP donderdag, 16 februari, 2017 - 10:26

André Krouwel, politicoloog VU en wetenschappelijk directeur Kieskompas
In tijden van politieke campagnes wordt het steeds meer zichtbaar: de moderne medialogica. Bij uw gemeenteraadsverkiezingen merkt u het wellicht nog niet zo, maar in de nationale politiek gaat het steeds minder om de inhoud. U bent misschien zelf al op pad geweest voor een politieke partij: folderen op de markt of posters plakken. Hou maar op! Dat heeft heel weinig zin. De moderne politieke strijd vindt niet plaats op straten, pleinen en plakborden, maar op radio, TV en sociale media.

COLUMN: Institutionele schimmel

GESCHREVEN OP donderdag, 2 februari, 2017 - 08:00

Kirsten Veldhuijzen is bestuurskundige en coördinerend adviseur van de Rob en de Rfv

De Tweede Kamer besloot onlangs tot instelling van een ‘onafhankelijke derde’ die de ontwikkelingen in het sociaal domein volgt. Deze derde moet de vinger aan de pols houden, bevindingen bij gemeenten aan de orde stellen en hierover rapporteren.

COLUMN: De integratieparadox

GESCHREVEN OP donderdag, 19 januari, 2017 - 15:08

André Krouwel, politicoloog VU en wetenschappelijk directeur Kieskompas
Ook in uw gemeente is de integratie van minderheden waarschijnlijk een belangrijk vraagstuk. Meestal spitst zich dat toe op de werkloosheid onder minderheden, taal- en onderwijsachterstanden en hogere criminaliteit. Maar in Nederland en elders in Europa zien we een heel andere en potentieel verontrustende ontwikkeling: steeds meer hoger opgeleide en economisch goed geïntegreerde immigranten(kinderen) keren zich mentaal af van de samenleving waarin ze wonen. Een hogere opleiding en een goed inkomen gaan niet automatisch gepaard met een oriëntatie op het land waar men woont. Hoe is deze psychologische afkeer van het Westen te verklaren?

Informatie als basisbehoefte

GESCHREVEN OP donderdag, 22 december, 2016 - 09:30

Larissa Zegveld, directeur KING

Mobiele toegang tot internet is een basisbehoefte voor alle Nederlanders, stelde het kabinet half december. Vlak daarna werd duidelijk wat dat concreet betekent: minister Kamp van Economische Zaken kondigde aan dat telecomaanbieders in toekomstige veilingen voor mobiele frequenties worden verplicht om in alle bewoonde gebieden in het land snel internet aan te bieden.

Waardenkamer

GESCHREVEN OP donderdag, 8 december, 2016 - 10:53

Kirsten Veldhuijzen is bestuurskundige en coördinerend adviseur van de Rob en de Rfv

Amerikaanse wetenschappers hebben al decennia invloed op het Nederlandse openbaar bestuur. Brak in de jaren tachtig de verzakelijking door naar trans-Atlantisch model, Osborne en Gaebler deden daar in de jaren negentig nog een schepje bovenop. In de polder werd het bedrijfsmatig managen van publieke zaken en taken de norm. De overheid moest doelmatig presteren en doeltreffend opereren en wat niet op geld waardeerbaar was, paste via de maatschappelijke kosten-batenanalyse alsnog in de spreadsheet van winst en verlies.

Van informeren naar participeren

GESCHREVEN OP donderdag, 1 december, 2016 - 18:51

Larissa Zegveld, directeur KING

De overheid spant zich in om haar informatievoorziening veilig en toegankelijk te maken. Met resultaat, zo blijkt. Maar het gaat om meer dan het op orde maken van het eigen huis.

COLUMN: De vertrumping van de democratie

GESCHREVEN OP donderdag, 24 november, 2016 - 09:26

André Krouwel, politicoloog VU en wetenschappelijk directeur Kieskompas

Velen waren in shock na de verkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten. Maar na de Brexit en het Oekraïnereferendum zouden we niet verbaasd moeten zijn. Grote delen van de bevolking zijn ontevreden, bang en woedend op het politieke establishment. Verkiezingen win je door jezelf als ‘outsider’ te presenteren, ook al ben je zoals Trump en Wilders al je hele leven een insider.

NIEUWSBRIEF

Naar het nieuwsbriefarchief

Vacaturespot

Start hier met het vinden van uw ideale baan!

Laatste Vacatures

Strategisch Beheerder / Assetmanager 36 uur

Gemeente Haarlem

Senior Beleidsadviseur

Gemeente Hilversum

Beleidsmedewerker Economische Zaken

Gemeente Mook en Middelaar